Länets handlare tar kampen mot nätet

Blekinge Artikeln publicerades
Alla deltagare ska få en kompetensstrategi också för framtiden, lovar projektledaren Susanne Lind.
Foto:Mattias Mattisson
Alla deltagare ska få en kompetensstrategi också för framtiden, lovar projektledaren Susanne Lind.

Drygt 300 blekingar inom detaljhandeln tar nu chansen till en massiv höjning av kompetensen – inte minst för att bli bättre och effektivare i konkurrensen från näthandeln.

Det är ett bidrag på åtta miljoner kronor från Europeiska Socialfonden som möjliggör den utbildning som nu länets handlare själva ska få vara med att skräddarsy.

Det kan handla om allt från kundbemötande och känsliga situationer kring reklamationer, till bättre säkerhet i butiken, eller hur ökad mångfald påverkar framtiden såväl framför som bakom disken.

– Viktigt är att hitta enkla verktyg, lätta att använda och förstå. Men det handlar också om att ge sig tid att lyfta blicken, och själv tänka efter, säger Pia Holgersson, näringslivschef i Karlskrona och en av de näringslivschefer, näringslivsutvecklare och näringsidkare från hela länet som i går var i Karlskrona för att träffa projektets ledare Susanne Lind, med förflutet bland annat på Ikeas utvecklingsavdelning, och själv en gång i tiden butiksanställd.

93 detaljhandlare i länet har nappat (det är bara de mindre, med en årsomsättning på under tio miljoner kronor man vänt sig till, och man kan misstänka har svårt att annars kanske avsätta både tid och pengar till utbildning), och en första inventering och analys nu under vintern och våren ska ge besked på vad det är för kompetensutveckling de frågar efter.

Hur ska man få kunderna till ett avslut i butiken, och inte på nätet? Och hur kan den lokala handeln själv locka kunder via nätet?

– Men vi måste fokusera på de viktigaste frågorna, och på kvalitet i utbildningen. Inte kvantitet, påpekar Susanne Lind.

Nästa höst sätts så "lektionerna" i det treåriga projektet i gång, med även öppna föreläsningar som man hoppas ska attrahera inte minst de många nyanlända som börjat bedriva handel i länet, och ännu inte hunnit in i nätverken.

En annan effekt av utbildningen, utöver nya kunskaper och en hållbar kompetensstrategi, hoppas man också är just ett ökat nätverkande, även över kommungränserna.