Då saneras marken vid den nya arenan

Karlskrona Artikeln publicerades
Här är området som Brinova ska sanera där den nya arenan ska ligga.
Foto:WSP
Här är området som Brinova ska sanera där den nya arenan ska ligga.

Bygget av den nya eventarenan på Trossö följer tidsplanen.

Nu har Brinova lämnat in en anmälan om sanering av området som ska inledas nästa år.

Enligt Karlskrona kommuns tidsplan för den nya eventarenan som fanns med i förfrågningsunderlaget skulle detaljerna kring föroreningssituation vara klar under årets sista månader 2016.

Brinova har nu lämnat in en anmälan om efterbehandlingsåtgärder som är den processen som ingår i saneringen av området där den nya arenan ska ligga. Enligt anmälan från Brinova kommer saneringsarbetet att inledas under det första halvåret 2017.

Karlskrona kommun har avsatt 15 miljoner kronor till saneringen – men något kostnadsförslag är inte klart.

– Vi kommer att lämna in ett anbud till kommunen i januari, säger Martin Wallin, projektledare för Brinova.

Teknikkonsultföretag WSP har under hösten genomfört nya undersökningar som visar att det finns stora mängder med föroreningar. Det finns höga halter i både jord och grundvatten i området vid Östersjöhallen. Anledningen är att det låg ett gasverk på tomten.

WSP har tillsammans med Karlskrona kommun tagit fram ett åtgärdsalternativ. Åtgärderna innebär i korthet att förorenad jord saneras ner till grundvattenytan och att en tätskärm sätts för att minska risken för utläckage av kvarvarande föroreningar.

Brinova skriver i anmälan att de kommer stänga av platsen där saneringsarbete ska ske – men att den normala verksamheten i hallen kommer att pågå så mycket som möjligt. Brinova tillträder fastigheten den 1 januari 2017 och deras mål är att arenan ska vara klar senast hösten 2018.