Kvinnojouren Karlskrona arrangerade under måndagen en föreläsning om porrens skadeverkningar, sexualiserat våld, människohandel och prostitution. Från vänster kvinnojourens Ulrika Bodin samt Simon Häggström och Meghan Donevan.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant