”Det går att göra en jättespännande stadsdel"

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Nu smids planer för Hattholmen.
Foto:Mattias Mattisson
Nu smids planer för Hattholmen.

Nu har politikerna sagt ja till att börja jobba med Hattholmen. Magnus Larsson (C) vill se en helt ny infart till Karlskrona.

När kommunen nu påbörjar arbetet med att ta fram en detaljplan för Hattholmen vill man passa på att binda samman området med kvarteret Muddret som ligger på andra sidan infartsleden. Men framför allt vill man knyta samman området bättre med Trossö.

– Det finns jättestora möjligheter nu när marken inte var så förorenad som vi först trodde, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Larsson (C).

– Innan funderade man på att göra en skatepark eller ha marin verksamhet på Hattholmen. Men nu skulle vi kunna göra en jättespännande stadsdel och en snygg entré till Karlskrona.

Magnus Larsson pratar om att göra en rondell vid hattholmen och därifrån göra en mindre stadsgata in till stan i stället för den stora led som finns i dag. Man vill se fler båtbryggor och bättre förutsättningar för gående och cyklister. Men innan någonting bestäms kommer man också ta hjälp av medborgarna och fråga vad de tycker genom en så kallad medborgardialog.

Om fem år beräknas området vara sanerat och klart och redo att bebyggas.