Sex års fängelse för sportprofilen

Karlskrona Artikeln publicerades
Den nu dömde 41-åringen under rättegången. 2 bilder
Foto:Maths Olsson
Den nu dömde 41-åringen under rättegången.

Våldsinslagen i 42 av de övergrepp som den 41-årige sportprofilen utsatte tolv av sina unga adepter för ansågs visserligen inte tillräckligt grova för att kunna stå för sig själva – men stärkte samtidigt upp bedömningen att hans "tillitsövningar" utgjorde grova olaga tvång.

Så resonerade Blekinge tingsrätt när den i går dömde den 41-årige sportprofilen till sex års fängelse, för 42 av de sammanlagt 55 fall av grova olaga tvång som han stod åtalad för.

De resterande hade han förnekat, och kring dessa finns heller inga filmer, eller annan teknisk bevisning.

Samtidigt går rätten de tolv utsatta pojkarnas skadeståndsanspråk till mötes bara till en viss del, och stannar vid 633 800 kronor, av begärda lite drygt 2,7 miljoner kronor.

Samtidigt tillerkänns försvarare och målsägarbiträden lite drygt 2,5 miljoner kronor.

– Jag kan inte säga att jag är missnöjd med domen, eller heller med det straffvärde rätten kom fram till vad avsåg de grova olaga tvången, säger kammaråklagare John Dagnevik i en första kommentar till den drygt 100 sidor tjocka domen.

– Även om jag ansåg att det handlade om två separata brott, och hade yrkat på fängelse i mellan åtta och tio år.

– Det är fasansfulla gärningar, ren tortyr, med livshotande inslag som han utsatt de här pojkarna för, systematiskt och under närmare tjugo år.

John Dagnevik ska nu ägna midsommarhelgen åt att gå igenom domen i detalj.

– Jag kan inte säga bestämt nu att jag överklagar, men samtidigt är målet så pass avvikande och speciellt, dessbättre, att det med största sannolikhet kommer att avgöras i högre instans, och bli prejudicerande.

– Och klagar 41-åringens försvarare kommer jag självklart att vadeklaga.

41-åringens försvarare, advokaten Nils Fagrenius, har ännu inte bestämt sig. Han ska nu sätta sig ned med sin klient och analysera domen. Tingsrätten har lyssnat på 41-åringen i vissa delar, ogillat flera åtalspunkter och även satt ned skadestånden avsevärt. Men avståndet mellan ett frikännande, som man, om än försiktigt, hade yrkat, och sex års fängelse är stort.

– Och alldeles oavsett om det faktiskt skulle handla om olaga tvång är straffvärdet för högt satt.

Bland målsägarbiträdena är besvikelsen stor. I synnerhet som rätten uttalat höga straffvärden för flera av gärningarna enskilt, och även slagit fast att det inte i något fall kan ha handlat om samtycke – som sportprofilen hela tiden hävdat. Rätten skriver också i domen att sportprofilen uppträtt nonchalant och känslokallt inför pojkarnas liv och situation.

Allt pekar alltså på en fortsättning i hovrätten i höst.

En rättspsykiatrisk undersökning har visat att den 41-årige sportprofilen inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Han har också mycket bestämt förnekat att hans avsikter med "övningarna" varit sexuella.

De har fötts ur en vilja att göra pojkarna till framgångsrika utövare i sin sport.

Flera av dem har inte varit mer än 12-13 år vid första kontakten, och de har trott och litat blint på honom.