Dyktanken kvar i Karlskrona

Karlskrona Artikeln publicerades

KARLSKRONA Dykericentret och dyktanken blir kvar i Karlskrona - och i Berga. Så blir det efter beslut igår. Antalet anställda förändras inte och arbetsuppgifterna förändras endast marginellt.


Under flera veckor har det spekulerats i var Försvarets nya dykeri- och navalmedicinska centrum ska förläggas. Budet har varit att verksamheten hamnar antingen i Karlskrona eller i Berga. Men igår eftermiddag fattade ställföreträdande ÖB Frank Arosenius beslutet att centret förläggs på båda platserna. Närmare bestämt består centret av tre delar, och den övergripande chefen kommer att sitta i Karlskrona:
* Dykeriets testlaboratorium och forskningen kring dykning blir kvar i Berga.
* Den naval-medicinska chefen sitter i Berga, och dess två enheter ligger i Karlskrona respektive Berga. Man undersöker möjligheterna att på sikt lokalisera mer av verksamheten till Karlskrona.
* Försvarsmaktens dykarskola hamnar till större delen i Karlskrona, i anslutning till den befintliga dyktanken.
Som skäl till förändringarna anges att man från försvarets sida vill ha större enhetlighet i sammanhanget. Idag ligger ett flertal enheter ute på diverse olika regementens ansvar; nu kommer alla anställda att hamna i en och samma organisation. De anställdas villkor kommer emellertid inte att förändras nämnvärt. Varken nyrekryteringar eller uppsägningar är att vänta.
– Däremot ska alla försvarets nya dykare genomgå en mer omfattande utbildning, säger Staffan Littorin, dykerihandläggare som deltagit i projektets utredning.