"En av Sveriges tio farligaste platser"

Karlskrona Artikeln publicerades
Gullberna soptipp är klassad som en av tio giftigaste platserna i landet.
Foto:Mattias Mattisson
Gullberna soptipp är klassad som en av tio giftigaste platserna i landet.

Gullbernatippen måste åtgärdas - men hur?

Tippen kan i alla fall inte vara kvar som den är. Det var opinionsmötet på tisdagskvällen enigt om.

Stefan Svensson som kallat till mötet redogjorde för det avfall som samlats på tippen under de decennier den var i gång.

Med stora mängder kvicksilver, spetsat med oljeprodukter och riskavfall från sjukhuset klassas den som en av Sverige tio farligaste platser.

Hela tiden lakas det ut giftbemängt vatten från tippen, framför allt genom den bäck som går rakt under tippen.

Bäcken kulverterades 1967 genom cementrör tätade med gummiringar.

– Cementrör håller bra i 50 år, men sen blir de dåliga snabbt, sade Stefan Svensson.

– Med den surhet som finns i marken där, är rören genomsläppliga efter 35 år, sade Per Nordensson (KD) - en av de rätt få politiker som kommit till mötet.

Det finns ganska få mätningar, och de som finns är svåråtkomliga hos kommunen och konsultbolag.

Ett test som gjorts var att låta laxar leva i cementrörsbäcken. När de fångades efter 14-20 dagar hade de en 50-procentig förhöjning av kvicksilverhalten.

– När tippen stängdes var det en professor som rekommenderade en kvicksilverfälla av torv vid bäckens utlopp. En sån byggdes - men den skulle bytas med jämna mellanrum och så vitt jag vet har det aldrig gjorts, berättade en tidigare arbetsledare på Gullberna och Bubbetorp.

På mötet diskuterades vad man skulle göra åt tippen.

Det fanns åsikten att låta bli att gräva i den, och i stället valla in den på säkert sätt och ta hand om allt lakvatten och rena utsläppen från bäcken.

Men de allra flesta ville bli av med en på ett eller annat sätt. Oavsett kostnaden för bortforsling av farligt avfall, utsortering av mindre farligt och rening av jordmassorna.

– Vad jag än säger så säger kommunalrådet Magnus Larsson (C) - var ska du ta pengarna ifrån, sade Tonnie Philipsson (V) som också var med på mötet och efterlyste konkreta handlingsplaner.

– Det här är inte längre en kostnadsfråga. Det är en moralisk och etisk fråga. Vi är barnen som måste städa upp våra föräldrars försyndelser, så att det inte drabbar våra barn och barnbarn, sade Kenneth Johnsson.

Han påpekade också för Karlskrona som har ont om mark skulle det här området kunna bli en tillgång för framtiden.

De politiker (från KD, SD och V) som var där skulle engagera sina partier och en arbetsgrupp är på gång med utgångspunkt från Stefan Svenssons Facebooksida om Gullberna soptipp.

Fakta

Gullbernatippen

I Gullbernatippen döljer sig bland annat:

30 000 ton järnskrot.

Spillolja - stora mängder.

Oljefilter från bilverkstäder.

Galvaniseringsvätska.

Miljöfarligt sjukhusavfall.

250-400 kilo kvicksilver.

Visa mer...