En världsnyhet på väg att födas i Karlskrona

Karlskrona Artikeln publicerades

– Det här kan bli ett nytt lyft för Telecom City och hela regionen. Vi står inför en revolution när det gäller datalagring och där är Karlskrona i högsta grad med.

Compuverde är i dag ett okänt IT-företag utanför den innersta kretsen. Om några år skall det vara internationellt känt på en marknad som växer explosionsartat.
Det handlar om datalagring. I takt med att ”molnetlösningar” på nätet sprider sig håller de på att bli ett problem både ekonomiskt, miljö- och kapacitetsmässigt.
”Molnet” på nätet innebär starkt förenklat att användaren i stället för att ha program och andra filer på sin dator hämtar hem dem från nätet när de skall användas.
Bakom visionen för Compuverde står del- ägarna Stefan Bernbo och Mikael Blomqvist, den förre med en gedigen bakgrund inom it-branschen den senare förre Roxtec-ägaren som nu investerat i Compuverde.
Allt började med företaget ILT i Karlskrona som jobbat med datalagringstjänster i drygt tio år för Telia och andra storföretag.
Erfarenheterna väckte tankar om att skapa andra lösningar för storskalig datalagring. De etablerade lösningarna kunde nämligen inte byggas ut hur mycket som helst och var dessutom mycket dyra.
– Efter några år hade vi kommit på en lösning och utvecklade en helt ny typ av lagringstjänst, säger Stefan Bernbo.
Nästa steg var att ta kontakt med Mikael Blomqvist som jobbat internationellt och kan det här med patenthantering. I dag finns hundratalet patent både i Sverige och utomlands som skyddar hemligheterna bakom ILT:s datalagring.
– Det här är hur hett som helst. Denna Compuverdes lagringslösning halverar energikostnaderna för företagen och sänker investeringskostnaden för lagringssystem med 75 procent. I motsats till de lösningar som finns i dag är de inte heller begränsade när det gäller utbyggnad, säger Mikael Blomqvist.
Behovet av lagringskapacitet växer i en otrolig hastighet och det är inom molntjänster den stora ökningen kommer att ske. Man räknar med att 60 procent av all datahantering i traditionella lagringssystem kommer att ersättas av molntjänster de närmaste 6-7 åren.
– Det är där vi har vår chans, säger Stefan Bernbo.
Genombrottet skall ske genom ett nära samarbete med företag i Silicon Valley i USA. Det är där det mesta händer på området. Dit skall Compuverde om några månader frakta en stor mobil datahall med en kapacitet på femton petabyte (motsvarande 15 miljoner gigabyte) för tester och utveckling.
I dag finns en datahall med tre petabytes kapacitet i Karlskrona.
– Det här är en möjlighet inte bara för oss utan för hela regionen. Det skapar nya utvecklingsvägar både för BTH och hela IT-sektorn. Det kan bli ett nytt lyft för Telecom City, säger Mikael Blomqvist.