"Myndigheterna får inte skjuta över problemet på hamnarna"

Blekinge Artikeln publicerades
Stena Lina är oroliga för att hamnarna får ta ansvaret för trafiksäkerheten i och med regeringens besked om alkobommar i hamnarna.
Foto:Maths Olsson
Stena Lina är oroliga för att hamnarna får ta ansvaret för trafiksäkerheten i och med regeringens besked om alkobommar i hamnarna.

Stena Line i Karlskrona är i grunden positiva till regeringens besked om alkobommar, men är oroliga för att hamnarna får ta ansvaret för trafiksäkerheten.

Regeringen har beslutat att under tre år satsa 78 miljoner kronor för att sätta upp alkobommar i hamnar där lastbilar och andra fordon anländer med färja.

– Detta är goda nyheter och vi ser det som väldigt positivt. Branschen har jobbat för det här och vi värnar om trafiksäkerheten på vägarna, säger Anders Sjöblom, operation manager på Stena Line i Karlskrona.

– Det är viktigt att få bort alkoholen från vägarna. Kan detta bidra så är det bra, säger Mats Olsson, vd för Karlshamns hamn.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har sagt att det kommer att handla om en kombination av fasta anläggningar och mobila lösningar.

– Infrastrukturmässigt är det en utmaning. Många hamnar är trånga i dag, så det är inte bara att göra, men det måste lösas. Vi har en visionsplan och en långsiktig skiss över var de här kontrollerna skulle finnas, men har i dagsläget inte valt vilken typ av utrustning det skulle vara, säger Anders Sjöblom.

Han påpekar också att det är avgörande att kommunen får tillstånd att fylla ut på Verkö för att planerna ska kunna bli verklighet.

– Får inte kommunen fylla ut så hamnar det hela i en annan dager.

Anders Sjöblom säger också att det är viktigt att satsningen sker överallt och att det ställs lika krav på alla hamnar.

Han får medhåll av Karlshamns hamns vd:

– Det är viktigt att det införas i alla hamnar, så att det inte bli snedfördelat och att trafiken och problemet flyttar på sig, säger Mats Olsson.

Infrastrukturministern har sagt att ambitionen är att säkra alla hamnar.

– Myndigheterna får inte skjuta över problemet och trafikkontrollerna på hamnarna. Vi har inte befogenheterna att ingripa om en förare skulle vara onykter, utan får då kontakta polis. Det gör vi redan i dag och ibland är det svårt att få hjälp, säger Anders Sjöblom.

– Frågan är hur man har tänkt lösa det rent praktiskt. Det är mycket organisation runtomkring och alkobommarna måste ju bemannas. Det kräver en hel del resurser, säger Mats Olsson.