Fiber och va-satsning för 165 miljoner i Karlskrona

Karlskrona Artikeln publicerades
Karlskrona kommun kommunhus kommunhuset
Foto: Mattias Mattisson
Karlskrona kommun kommunhus kommunhuset

Nu satsas 165 miljoner kronor på fiber och vatten- och avlopp i Karlskrona kommun genom ett lån från Nordiska investeringsbanken (NIB).

Hela 465 hushåll berörs av kommunens satsning på vattenledningsnätet i Karlskrona. Satsningen innebär att hushållen får en hållbar vattenförsörjning och effektiv vattendistribution.

Satsningen på avlopp innebär att det lokala avloppsnätet byggs ut, vilket ska bidra till att minska utsläppen av orenat och dåligt renat avloppsvatten i Östersjön.

Kommunen satsar även på att öka tillgången till bredband via fiber för hushållen i Karlskrona.

Det är ännu oklart vilka områden som berörs av satsningen.