Förfallen

vattenborg kan bli

konstmuseum

Karlskrona Artikeln publicerades

- En ny lokalisering av museet vid Vattenborgen skulle innebära att Stortorget vitaliseras och att museet får en utmärkt historisk inramning. Karlskrona får dessutom en sevärdhet av internationell klass, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Kontakter är redan tagna med kommunalråd Karl-Gösta Svenson, länsantikvarie Leifh Stenholm och stadsarkitekten Claes-Åke Kindlund som visat stort intresse för projektet. Rizah Kulenovic är intresserad av att köpa eller hyra Vattenborgen och där etablera sitt da Vinci-museum som idag ligger på Drottninggatan.
- Museet är mycket välkänt utomlands, till skillnad från i Karlskrona. Besökare kommer både från Japan och Australien för att titta på konstskatterna, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Efter många år utomlands, bland annat ett tjugotal år som FN-diplomat med ansvar för internationell näringsutveckling, har f d ekonomiprofessorn Hans-Fredrik Samuelsson återvänt till hemstaden. För ett tiotal år sedan fick han kontakt med Riza Kulenovic och lägger nu ner sin själ att hjälpa honom med de nödvändiga myndighetskontakter som Kulenovics konstnärssjäl inte är gjord för.
- Rizah Kulenovic vill förvärva Vattenborgen och själv stå för kostnaderna att rusta upp den, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Förutom att visa Kulenovics konstskatter från da Vinci-museet skulle det nya museet ha gästutställningar med verk av internationellt framstående konstnärer, artistframträdanden och en mindre uteservering för besökande till museet.
I många år har frågan stötts och blötts: är konstsamlingen i da Vinci-museet äkta? Konstprofessorer har granskat konsten utan och innan men har fått åka ifrån Karlskrona utan att kunna ge några klara besked.
- Hur det nu än ligger till är det i så fall den bästa samlingen falska konstföremål i Karlskrona. Konstprofessorerna får fortsätta diskutera tills de går i pension, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Sedan trettio år är Rizah Kulenovic bosatt i Karlskrona. Hans-Fredrik Samuelsson har följt familjens 500-åriga historia med anor från Italien. Släktens stora intresse under åren har varit att samla konst som nu förvaltas av Rizah Kulenovic.
- Jag skulle aldrig stödja projektet om jag inte trodde på det, säger Hans-Fredrik Samuelsson.

- En ny lokalisering av museet vid Vattenborgen skulle innebära att Stortorget vitaliseras och att museet får en utmärkt historisk inramning. Karlskrona får dessutom en sevärdhet av internationell klass, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Kontakter är redan tagna med kommunalråd Karl-Gösta Svenson, länsantikvarie Leifh Stenholm och stadsarkitekten Claes-Åke Kindlund som visat stort intresse för projektet. Rizah Kulenovic är intresserad av att köpa eller hyra Vattenborgen och där etablera sitt da Vinci-museum som idag ligger på Drottninggatan.
- Museet är mycket välkänt utomlands, till skillnad från i Karlskrona. Besökare kommer både från Japan och Australien för att titta på konstskatterna, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Efter många år utomlands, bland annat ett tjugotal år som FN-diplomat med ansvar för internationell näringsutveckling, har f d ekonomiprofessorn Hans-Fredrik Samuelsson återvänt till hemstaden. För ett tiotal år sedan fick han kontakt med Riza Kulenovic och lägger nu ner sin själ att hjälpa honom med de nödvändiga myndighetskontakter som Kulenovics konstnärssjäl inte är gjord för.
- Rizah Kulenovic vill förvärva Vattenborgen och själv stå för kostnaderna att rusta upp den, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Förutom att visa Kulenovics konstskatter från da Vinci-museet skulle det nya museet ha gästutställningar med verk av internationellt framstående konstnärer, artistframträdanden och en mindre uteservering för besökande till museet.
I många år har frågan stötts och blötts: är konstsamlingen i da Vinci-museet äkta? Konstprofessorer har granskat konsten utan och innan men har fått åka ifrån Karlskrona utan att kunna ge några klara besked.
- Hur det nu än ligger till är det i så fall den bästa samlingen falska konstföremål i Karlskrona. Konstprofessorerna får fortsätta diskutera tills de går i pension, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Sedan trettio år är Rizah Kulenovic bosatt i Karlskrona. Hans-Fredrik Samuelsson har följt familjens 500-åriga historia med anor från Italien. Släktens stora intresse under åren har varit att samla konst som nu förvaltas av Rizah Kulenovic.
- Jag skulle aldrig stödja projektet om jag inte trodde på det, säger Hans-Fredrik Samuelsson.

- En ny lokalisering av museet vid Vattenborgen skulle innebära att Stortorget vitaliseras och att museet får en utmärkt historisk inramning. Karlskrona får dessutom en sevärdhet av internationell klass, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Kontakter är redan tagna med kommunalråd Karl-Gösta Svenson, länsantikvarie Leifh Stenholm och stadsarkitekten Claes-Åke Kindlund som visat stort intresse för projektet. Rizah Kulenovic är intresserad av att köpa eller hyra Vattenborgen och där etablera sitt da Vinci-museum som idag ligger på Drottninggatan.
- Museet är mycket välkänt utomlands, till skillnad från i Karlskrona. Besökare kommer både från Japan och Australien för att titta på konstskatterna, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Efter många år utomlands, bland annat ett tjugotal år som FN-diplomat med ansvar för internationell näringsutveckling, har f d ekonomiprofessorn Hans-Fredrik Samuelsson återvänt till hemstaden. För ett tiotal år sedan fick han kontakt med Riza Kulenovic och lägger nu ner sin själ att hjälpa honom med de nödvändiga myndighetskontakter som Kulenovics konstnärssjäl inte är gjord för.
- Rizah Kulenovic vill förvärva Vattenborgen och själv stå för kostnaderna att rusta upp den, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Förutom att visa Kulenovics konstskatter från da Vinci-museet skulle det nya museet ha gästutställningar med verk av internationellt framstående konstnärer, artistframträdanden och en mindre uteservering för besökande till museet.
I många år har frågan stötts och blötts: är konstsamlingen i da Vinci-museet äkta? Konstprofessorer har granskat konsten utan och innan men har fått åka ifrån Karlskrona utan att kunna ge några klara besked.
- Hur det nu än ligger till är det i så fall den bästa samlingen falska konstföremål i Karlskrona. Konstprofessorerna får fortsätta diskutera tills de går i pension, säger Hans-Fredrik Samuelsson.
Sedan trettio år är Rizah Kulenovic bosatt i Karlskrona. Hans-Fredrik Samuelsson har följt familjens 500-åriga historia med anor från Italien. Släktens stora intresse under åren har varit att samla konst som nu förvaltas av Rizah Kulenovic.
- Jag skulle aldrig stödja projektet om jag inte trodde på det, säger Hans-Fredrik Samuelsson.