Grönytor försvann – kungastatyn kan vinna Stenpriset

Karlskrona Artikeln publicerades
Bild från lördagens invigning då stentrapporna kring Karl XI-statyn firades.
Foto:Björn Mogreen
Bild från lördagens invigning då stentrapporna kring Karl XI-statyn firades.

Området kring statyn på Stortorget uppmärksammas av stenbranschen - som nominerar Stortorget i Karlskrona till Stenpriset 2017.

Det har varit en hel del debatt om omgestaltningen av området kring Karl XI-statyn på Stortorget. Kritiker har hävdat att det blir än mer stenöken på torget, eftersom gräsytor försvinner.

Men förändringen lovordas av Sveriges Stenindustriförbund. Projektet anses estetiskt, hållbart och nyskapande, vilket är de kriterier som krävs för att komma på tal för utmärkelsen Stenpriset.

Stortorget i Karlskrona är ett av åtta projekt som kan vinna årets pris, rapporterar Byggvärlden.

– De nominerade lyfter fram allt från hantverkets detalj till det stora projektet som förändrar en hel stadsmiljö, säger Kai Marklin, juryordförande och ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.

– Men det är samtidigt viktigt att understryka att priset premierar en helhetssyn som vilar på en djupare förståelse för materialet, och som i slutänden gör att stenen kommer till sin rätt, säger Kai Marklin till Byggvärlden.

Här är samtliga nominerade 2017:

• Stenstaden Sundsvall – ett omfattande förändringsarbete i stadens centrum som knyter an till en kulturmiljö med riksintresse.

• Brunkebergs torg, Stockholm – en omgestaltning till ett modernt torg och en mötesplats som lever upp till alla behov, från sittplatser till lek.

• Bastionsparken, Jönköping – en försvarsanläggning har återuppstått som en plats för vila och blomsterprakt.

• Malmö Live – en kongressanläggning, en konsertsal och ett hotell hålls samman av en stenbelagd entré där nyckelorden är tillgänglighet och öppenhet.

• Helsingborg central – den nya entrén är lika mycket ett landmärke som en målpunkt som stärker stadens samband.

• Stortorget, Karlskrona – Området vid Karl XI har genomgått en omfattande restaurering och omgestaltning i syfte att skapa en ny mötesplats.

• Bro Park – galoppbyggnaden är av genomgående äkta material där lätta lyftet i linjerna förankras i gedigna stengolv.

• Stora Hammars kyrka – ett modernt restaureringsarbete som är en kombination av den senaste tekniken och ett traditionellt hantverksarbete.

Stenindustriförbundets ambition är att priset ska visa upp den stora bredd som branschen uppvisar.

– Det lyfter fram allt från hantverkets detalj till det stora projektet som förändrar en hel stadsmiljö, säger Kai Marklin.

Den slutgiltiga vinnaren utses i höst, efter att en finaltrio har utsetts.