Holländskt påbrå för Gribshunden?

Ronneby Artikeln publicerades
Den här modellen har väckt misstanken om att Gribshunden kan ha holländskt påbrå.
Foto: Privat
Den här modellen har väckt misstanken om att Gribshunden kan ha holländskt påbrå.

Byggdes Gribshunden i Nederländerna? Frågan är en av anledningarna till att en grupp från forskningsprojektet runt det medeltida skeppet nu besökt flera institutioner i Nederländerna.

Bland annat har den så kallade ”Mataró-modellen”, som nu finns på Maritima museet i Rotterdam, granskats.

– Vi undersöker paralleller mellan äldre europeiskt skeppsbyggeri och vraket efter Gribshunden” säger Niklas Eriksson, skeppsarkeolog vid Stockholms universitet. Och Mataró-modellen är så vitt vi kan se en miniatyrversion av Gribshunden.

Niklas Eriksson bedömer att Mataró-modellen är det främsta jämförelseobjekt som finns för Gribshunden, både skeppstekniskt och tidsmässigt. Den är mycket viktig eftersom det varken finns ritningar eller andra exakta avbildningar av skepp från denna tid. Mataró-modellen har sannolikt spansk härkomst, men Nederländerna och Spanien ingick båda i den Burgundiska och Habsburska sfären under andra halvan av 1400-talet och är därför relevant.

– Intressant är att figurhuvudet på Mataró-modellen faktiskt påminner om Gribshundens ’monster’, säger Siiri Irskog, arkeolog på Blekinge museum. – För att kunna undersöka ursprunget närmare behöver vi samarbeta med forskare i bland annat Nederländerna– och där blev vi verkligen också mycket väl mottagna.

Antikvarie Sjoerd de Meer på Maritima museet i Rotterdam förevisade de undersökningar som gjorts tidigare på modellen. Förhoppningen är nu att kunna hitta forskningssamarbeten med de holländska kollegorna, både vad gäller arkivforskning och en möjlig3D-modell.

Bakgrund Virket till Gribshunden fälldes enligt dendrokronologiska tester vintern 1482-83 i nordöstra Frankrike, på Ardennernas sydsida, men transporterades sannolikt via floden Meuse/Maas någon annanstans för konstruktion. Skeppet Gribshunden är det idag enda kända fyndet av ett kravellbyggt krigsfartyg av den typ som användes vid de stora upptäcktsresorna, bl.a. av Columbus och Vasco da Gama i slutet av 1400-talet.