Hon vill avskaffa undervisning i hemspråk

Blekinge Artikeln publicerades
Camilla Brunsberg anser att hemspråksundervisning snarare stjälper än hjälper elever av utländsk härkomst.
Foto:Mattias Mattisson
Camilla Brunsberg anser att hemspråksundervisning snarare stjälper än hjälper elever av utländsk härkomst.

Avskaffa hemspråk – och lär barnen svenska. Det kräver Camilla Brunsberg (M).

Förslaget går på tvärs mot forskningen, enligt Haidi Thulin, chef för modersmålsenheten på Karlskrona kommun.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver Karlskronas oppositionsråd Camilla Brunsberg (M) samt Carina Wuzler, Vellinge och Malin Wengholm, Jönköping, att modersmålsundervisning är segregerande och leder till utanförskap redan i skolan.

"Trots att dagens modersmålsundervisning och ”Svenska som andraspråk” har uppenbara och uppmärksammade brister med uteblivna kunskapsresultat till följd finns det en avsaknad av debatt och vilja till förändring", skriver debattörerna, som menar att skolans resurser måste användas på bättre sätt.

"Elever med utländsk bakgrund klarar sig sämre i skolan och elever som läst svenska som andraspråk har de lägsta meritvärdena. Nuvarande system snarare stjälper än hjälper och hämmar och försämrar möjligheten till inlärning av det svenska språket. Med nuvarande upplägg finns risk att barn blir halvspråkiga och utan tillräcklig kunskap i svenska språket", skriver de vidare.

En vanlig reaktion bland de många kommentarerna på Aftonbladets debattsida på Facebook är att Camilla Brunsbergs förslag strider mot all beprövad vetenskap.

Även Haidi Thulin, chef för modersmålsundervisningen i Karlskrona, reagerar på politikernas resonemang när hon tar del av debattartikeln.

– Forskningen är klockren. Tvärtemot vad de skriver påskyndas utvecklingen i svenska av ett starkt modersmål, säger Haidi Thulin.

Hon har jobbat som lärare i över 20 år och sett hur elever som kan sitt hemspråk lär sig att docka mellan olika kulturer och hitta sig själva i samhället

– I hemspråksundervisningen söker vi broarna över till svenskan och till det svenska samhället. Eleverna läser till exempel om svensk sopsortering på hemspråket, säger Haidi Thulin.

När det gäller studieresultaten påpekar hon att många elever kommer hit under skoltiden och ska läsa in grundskolan på bara några år.

– Det tar sex till åtta år att erövra skolspråket. Det finns många olika aspekter som spelar in för hur snabbt eller långsamt man tar till sig ett nytt språk. Det underlättar för den som befinner sig i goda språkmiljöer, säger Haidi Thulin.