Hyrläkare portad från landstinget

Blekinge Artikeln publicerades
En en av anmälningarna mot läkaren sökte patienten för misstänkt diabetes men blev behandlad för öronbesvär.
Foto: Claudio Bresciani/TT
En en av anmälningarna mot läkaren sökte patienten för misstänkt diabetes men blev behandlad för öronbesvär.

En hyrläkare på en vårdcentral i Blekinge anmäls till Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt anmälan hade läkaren, som skulle arbeta på vårdcentralen en vecka, visat prov på bristande svenska i tal och skrift, tveksamma medicinska bedömningar och åtgärder, samt en bristande journalföring.

Efter klagomål från flera patienter och påpekanden om brister i arbetet från distriktssköterskor och medicinska sekreterare som haft med läkaren att göra, anmodade vårdcentralens chef honom att lämna arbetsplatsen.

Landstingets upphandlingsenhet har kontaktats och läkaren kommer inte att anlitas som hyrläkare i Landstinget Blekinge i fortsättningen.

Det låg redan en anmälan hos IVO mot läkaren från Västra Götalandsregionen - men det kände man inte till i Blekinge när man anlitade hyrläkaren.