Inflyttare låg bakom Karlskronas förnyelse

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Maths Olsson

Det hände något unikt i Karlskrona på 1990-talet.

Marina Jogmark försöker förklara varför. Och hur det kom sig att förnyelsen rann ut i sanden.

Det gör hon i en ny doktorsavhandling om Karlskrona 1989-2002: Den regionala transformationsprocessens sociala dimension.

På 1980-talet såg allt nattsvart ut för Karlskrona. Den traditionella industrin krisade och stödpaketen avlöste varandra utan större resultat. Blekinge var ett utflyttningsområde och statliga utredningar såg ingen större framtid för Karlskrona.

Några år senare hade allt förändrats. Karlskrona-Ronneby var centrum för en växande högskola och stora och små IT- och telekomföretag blomstrade; förra krisstaden Karlskrona hade plötsligt byggt upp det största IT-klustret efter Stockholm.

– Jag såg den här utvecklingen för egen del. Jag flyttade hit för att läsa på BTH 1999 och levde i högskole- och IT-entreprenörsvärlden. Samtidigt insåg jag att det fanns ett annat, mycket mer traditionellt Karlskrona kring flottan, varvet och den traditionella industrin.

– I avhandlingen har jag undersökt relationerna mellan de här båda sociala mönstren, berättar Marina Jogmark.

Det fanns några avgörande händelser: Att högskolan etablerades i Karlskrona och Ronneby - och att den tack vare Ronnebys kommunalråd Roland Andersson och rektorn Per Eriksson fick stark inriktning på den nya IT-sektor som höll på att växa fram.

– En person som Per Eriksson var oerhört viktig som gränsgångare och mäklare mellan den traditionella världen och en nya.

Det fanns flera andra viktiga personer i ett kompisnätverk mellan politik och näringsliv som gav avgörande bidrag till att Nordic Tel (senare Europolitan, Vodafone och nu Telenor) etablerade sitt huvudkontor i Karlskrona. Samtidigt bytte Ericsson i Karlskrona inriktning från produktion (som fördes över till Flextronics) till mjukvarutveckling.

De här tre starka aktörerna, högskolan, Nordic Tel och Ericsson drog till sig nya människor som flyttade till Karlskrona: studenter, forskare, entreprenörer, IT-tekniker, säljare. Det blev i sin tur grund till ett antal nya företag inom IT-sektorn och klustret växte.

– Det var en helt ny industrigren som växte fram och inflyttningen av nya människor gjorde att den här omvälvande utvecklingen tog fart.

– Det är lättare för den som kommer ny till en plats att bryta mönstren. Det traditionella Karlskronas strukturer hade inte klarat av att skapa något nytt i den omfattningen, menar Marina Jogmark.

I sociologiska termer beskriver hon det som att det uppstod två skilda pelare av socialt kapital i Karlskrona, där den traditionella består av fasta strukturer, hierarkier och relationer, medan den nya kännetecknades av nätverk, samverkan och mer lösa band.

Ett par år in på 2000-talet sprack den så kallade IT-bubblan, och flera av de nya företagen gick omkull eller krympte radikalt. Tillströmningen av IT-studenter minskade starkt. Europolitan övertogs av Vodafone som flyttade huvudkontoret till Stockholm. Ericsson blev också ett bikontor lett från Stockholm.

– Mycket av kraften i utvecklingen ebbade ut, och en hel del av dem som sökt sig till Karlskrona försvann till andra hot spots i världen. Karlskrona var kanske egentligen en för liten stad för att bära upp den här utvecklingen på sikt, säger Marina Jogmark.

Hon tror inte att det finns förutsättningar för att den explosionsartade utvecklingen under 1990-talet kommer att återupprepas i Karlskrona.

– De inflyttare som bor kvar har integrerats mer i det traditionella Karlskrona. Man knyter nya sociala kontakter och skillnaderna minskar med tiden.

– En del av IT-folket som är kvar bor i Karlskrona för att det är en bra miljö, medan de har sina kunder på annat håll i Sverige eller utomlands. Medan det finns en annan grupp som arbetar mot lokalsamhället och blivit mer integrerade i det.

Marina Jogmark undrar hur avhandlingen kommer att tas emot:

– Jag betonar mer sociala faktorer och enskilda personers betydelse än man brukar i ekonomisk forskning. Dessutom kommer flera av de personer jag skriver om till disputationen - jag hoppas de håller med om min beskrivning av det som hände.

Disputationen på fredagen blir också hennes avsked till BTH, som har lagt ner det mesta av sina ekonomiutbildningar:

– Jag har fått nytt jobb som lektor i företagsekonomi på högskolan i Kristianstad berättar hon.