Inget undantag för aborter

Blekinge Artikeln publicerades
Foto:Franz Feldmanis

Det blir ingen rätt för barnmorskor i Blekinge att slippa vara med vid aborter.

Efter en stundvis hetsig debatt i landstingsfullmäktige fick (SD) avslag på sin motion om en samvetsklausul, som ger barnmorskor rätt att slippa vara med vid aborter.

Björn Nurhadi (SD) stred för sin motion och menar att barnmorskor som utbildat sig för att få vara med om att föda liv till världen i stället får vara med om att ta liv. De får en annan uppgift än de tänkt sig.

Han mötte ett samfällt motstånd från övriga partiers ledamöter. Aborter kan knappast komma som en chock för en utbildad barnmorska, menade Helene Nordin (MP). Inger Pilthammar (M) med flera ansåg dessutom att ingen har rätt att välja bort delar som man inte gillar i en anställning.

– Man vet vad jobbet innebär när man börjar. Passar det inte - byt jobb.

Malin Åman, (C) blev så upprörd att hon avstod från debatt utan inskränkte sig till ett "Förfärligt, Björn!"

Björn Nurhadi tyckte själv inte att han var så förfärlig, men Erik Olsson (V) förtydligade: "Du är säkert inte en förfärlig person, men du har en förfärlig åsikt.

Ingalill Siggelsten Blum (KD) ville skilja på politik och etik.

– Vill man påverka aborträtten får man gå till lagstiftaren, det är inget för ett enskilt landsting att besluta.

I argumentationen förde Björn Nurhadi fram samvetsklausulen som ett sätt att lösa rekryteringen av barnmorskor. Det skulle få fler att söka sig till Blekinge om det vet att de får slippa aborter.

Hans motståndare undrade vem som då ska göra jobbet, men Nurhadi menade att det finns det "de som gillar att hålla på med de här delarna - fine, låt så vara."

Flera av talarna menade också att SD-motionen var en smygväg in för SD anti-abortpolitik.

Landstingsfullmäktige avslog motionen och delar av SD:s landstingsgrupp reserverade sig mot beslutet.