Interna konflikter bakom felutbetalda löner

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Mattias Mattisson

Karlskrona kommun har felaktigt betalat ut miljontals kronor i löner till anställda under flera år.

Enligt ett dokument har interna konflikter inom kommunen gjort att felet inte åtgärdats.

Det var SVT Nyheter Blekinge som i fredags avslöjade att Karlskrona kommun betalat ut 1,2 miljoner kronor för mycket i lön till jouranställda mellan januari och november 2016.

En rådgivningsrapport som kommunens personalsystemleverantör CGI har gjort visar att felet funnits i flera år.

Kommunens lönechef har i ett dokument kommenterat CGI:s rapport och chefen menar att löneavdelningen blivit motarbetad i flera försök att åtgärda problemet.

Enligt dokumentet upptäcktes felen i lönesystemet i augusti-september 2016 – sedan dess har löneavdelningen lagt mycket resurser på att hitta felet – men inte fått någon hjälp av HR–avdelningen.

"Löneavdelningen har inte fått något konkret gensvar från HR förrän nu i maj 2017, trots återkommande påstötningar. Karlskrona kommun tillämpar fortfarande inte kollektivavtal korrekt samt bryter mot arbetstidslagen", skriver lönechefen i ett dokument som diariefördes den 26 maj i år.

Enligt CGI–rapporten finns det stora brister i samverkan mellan HR och löneavdelningen.

Vidare i rapporten står det att anställda på löneavdelningen efterfrågar ett tydligare ledarskap.

Under måndagen har kommundirektören Carl–Martin Lanér kallat berörda avdelningar till ett krismöte.

– De ska få en samlad bild av situationen under dagens möte. Löneenheten har en nyckelfunktion inom kommunen och detta måste fungera. Det krävs tempo i frågan för att lösa situationen, säger Patrik Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona.