Jägare oroliga – ”Vi behöver jakt på lodjur”

Blekinge Artikeln publicerades
Jägarnas Riksförbund vill ha jakt på lodjur.
Jägarnas Riksförbund vill ha jakt på lodjur.

Enligt Jägarnas Riksförbund har lodjuren ökat så kraftigt i Blekinge att skyddsjakt behöver införas.

Men länsstyrelsen delar inte den uppfattningen.

– Lodjursstammen ligger relativt konstant de senaste tre åren, men vi upplever att vi har något fler personer som rapporterar till oss, säger Ulrika Widgren, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge län.

Myndighetens inventeringsperiod sträcker sig från den 1 oktober till sista februari och under årets period fick de in 28 fler observationer om lodjur jämfört med förra året.

– Vi har också fått in fler observationer och det är många som sett lodjursspår i samband med den snön som kommit. Vi har även fått in en hel del bilder, säger Nils-Birger Andersson, distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund i Blekinge.

I december 2017 fick Jägarnas Riksförbund i södra Sverige avslag på deras ansökan om skyddsjakt på lodjur.

– Vår bild är att lodjuren har ökat så mycket så det finns för många. Vi måste ha en balans i stammen i södra Sverige och därför behöver vi jakt på lodjur, säger Nils-Birger Andersson.

Hur går ni vidare i frågan?

– Vi kommer ansöka om skyddsjakt även i år. Sedan är det är viktigt att folk rapporterar in till länstyrelsen så de får rätt statistik.

Jägarnas Riksförbund är oroliga över rådjuren om lodjuren fortsätter att öka.

– De tar mycket rådjur och det kan få konsekvenser på stammen, säger Nils-Birger Andersson.

Länsstyrelsen uppskattar att det finns ett 15-tal lodjur som rör sig i Blekinge och vid gränserna kring grannlänen. Myndighetens slutresultat för lodjursinventeringen kommer i maj-juni 2018.