Jättesatsningar på skolan i Karlskrona

Karlskrona Artikeln publicerades
Magnus Larsson (C), Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S) och Börje Dovstad (L).
Foto:Johan Svensson
Magnus Larsson (C), Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S) och Börje Dovstad (L).

Skolan blev de stora vinnarna i Karlskrona kommuns nya budget.

Över 500 miljoner kronor läggs på nybyggen inom skolan på fem år.

Under måndagen presenterar Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i Karlskrona sin budget.

Som Sydöstran speglat i en rad artiklar står skolorna i Karlskrona kommun inför stora utmaningar och är trångbodda. I den nya budgeten blev skolan den stora vinnaren.

– Vi lägger totalt 500 miljoner kronor på investeringar i skolan de kommande fem åren och över 100 miljoner kronor för 2018. Skolan står inför stora utmaningar och de här investeringarna är nödvändiga, säger Chatarina Holmberg (S).

Vi har tidigare rapporterat om att en helt nya grundskola kunde vara med i den kommande budgeten och nu finns en helt ny grundskola för 150 miljoner kronor med i budgeten.

– Behovet är akut och satsningen finns med i planen för 2019, säger Chatarina Holmberg.

– Skolan behöver finnas från Grävsik och in mot centrum. Vi har en projektgrupp som ska undersöka var en ny skola ska finnas, säger Patrik Hansson (S).

En etablering av Engelska skolan i Karlskrona kan förändra planerna.

– Vi för samtal med de och vill de investera i Karlskrona så är det onödigt om kommunen gör samma sak, säger Patrik Hansson.

Det är hårt tryck på förskolan i Karlskrona kommun och under två år lägger den styrande koalitionen över 100 miljoner kronor på förskolan.

Som vi kunde berätta i morse ska den styrande koalitionen satsa fyra miljoner kronor per år på en ny båtpendel till Hasslö som ska gå året runt. Planen är att den nya trafiken ska inledas i mitten på 2018.

I budgeten finns också 200 miljoner kronor avsatt till ett helt nytt kulturhus.

– Vi har aldrig varit närmre ett nytt kulturhus och nu finns pengarna avsatta, säger Börje Dovstad (L).

Styret har en ramökning på 50 miljoner kronor för 2018. Störst ökning får kunskapsnämnden på 18 miljoner kronor. Sedan får funktionsstödsnämnden en ökning på 13 miljoner kronor.

– Kommunsstyrelsen får 15 miljoner kronor i ramökning, men där går 11 miljoner kronor till besöksnäringen, eftersom Utvecklingsbolaget går över i förvaltningsform, säger Patrik Hansson (S).