Kemikalier dumpades på p-plats

Karlskrona Artikeln publicerades

Vid två olika tillfällen den senaste tiden har någon okänd dumpat troligen miljöfarligt avfall i 25-litersdunkar, på en parkeringsplats intill Näktergalsvägen i Lyckeby. Det handlar om ett tiotal dunkar, delvis dolda bakom ett buskage, och i några har det funnits rester av förmodat industrirengöringsmedel. Händelsen är nu polisanmäld som ett brott mot miljöbalken.