Klartecken för unik förskola

Trummenäs Artikeln publicerades
Här ska förskolan placeras enligt den nya detaljplanen. Skissen visar inte hur byggnaden ska se ut – utan visar platsen.
Här ska förskolan placeras enligt den nya detaljplanen. Skissen visar inte hur byggnaden ska se ut – utan visar platsen.

Nu är det klart att det blir en ny förskola på Trummenäs. Karlskrona kommun ska för första gången låta en extern aktör bygga förskolan och sedan ska kommunen hyra den.

– Kommunen avser starta en ny förskola på Trummenäs, säger Emma Ragnarsson, förvaltare på fastighetsavdelningen i Karlskrona kommun.

En ny förskola på Trummenäs finns redan ute på upphandling och ska enligt den preliminära tidsplanen från kommunen vara klar för inflyttning den 1 december 2018. Enligt anbudet ska förskolan omfatta sex avdelningar.

Förskolan blir unik i Karlskrona kommun eftersom den ska byggas av en extern aktör som sedan ska hyra ut den till kommunen. Det blir den första förskolan i kommunen med de upplägget – eftersom det blir ett nybygge. Drift– och serviceförvaltningen håller därför att upphandla ett hyreskontrakt som ska gälla i 20 år.

Det betyder att aktören bygger förskolan och sedan hyr ut den till kommunen. Kostande för kommunen blir då bara hyran.

Enligt uppgifter till Sydöstran finns det ett intresse från markägarna på Trummenäs att bygga förskolan.

I anbudsförfrågan finns en ritning med Backsippans förskola i Listerby som invigdes hösten 2014. Syftet med det är att ge ett exempel på en planlösning.

– I nuläget kan vi inte svara på några detaljfrågor då upphandlingen fortfarande pågår, säger Emma Ragnarsson.

Upphandlingen för den nya förskolan på Trummenäs ska vara klar den 4 april 2017 och följer allt tidsplanen kan projektet vara i gång redan till sommaren.

Som Sydöstran skrivit om i en rad artiklar står Trummenäs inför stora förändringar de kommande åren. Den nya detaljplanen för området som är godkänd av miljö– samhällsbyggnadsnämnden innerhåller nya villor, lägenheter, centrumverksamheter, äldreboende och en förskola.