Kommunens boende fullt – risk för ökat miljonminus

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto: Mattias Mattisson

Funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona fortsätter att blöda ekonomiskt och förväntas gå minus med 15 miljoner kronor för 2018.

Kostnaderna kan även öka – eftersom förvaltningens boende är fulla.

Som Sydöstran berättade i början av april förväntades funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona kommun gå minus tio miljoner kronor för 2018.

Men nu pekar årets resultat istället på minus 15 miljoner kronor.

Förvaltningen redovisar en negativ avvikelse mot budget på 8,6 miljoner kronor den sista april.

Enligt en skrivelse till politikerna i nämnden är orsaken till det stora underskottet personalkostnader för särskilt boende – men också inom korttids– och barnverksamhet.

Förvaltningen ser också risker att kostnaden kan öka när det gäller särskilt boende – eftersom det är fullt på förvaltningens egna boende. Därför kan inte externa placeringar uteslutas.

Skulle en funktionsnedsatt inte få en plats på ett boende inom lagstadgad tid riskerar kommunen en sanktionsavgift.

Även införandet av heltid som norm ställer mycket stora krav på schemaläggning och bemanningsplanering för att inte påverka resultatet negativt.

För att få ordning på ekonomin har nämnden beställt en organisationsutredning som ska omfatta resursfördelningsfrågor och bemanning.

Utredningen ska redovisas innan sommaren med ett förslag för att få ner kostnadsläget inom bemanning.