Krav på bättre infrastruktur mellan Karlskrona och Göteborg

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto: Mattias Mattisson

Transportleden mellan Karlskrona och Göteborg bör snarast bli prioriterad för investeringar av EU. Det anser två EU-koordinatorer som besökt Gdynia och Karlskrona tillsammans lokala representanter.

– Det har stor betydelse för den framtida utvecklingen i Karlskrona och Blekinge samt alla kommuner, regioner och näringslivet som finns längs med Baltic Link-stråket hela vägen till Göteborg, säger Patrik Hansson som är ordförande i Baltic Link Association, i ett pressmeddelande.

De båda EU-koordinatorerna Kurt Bodewig och Brian Simpson har tillsammans besökt Gdynia och åkt med färjan över till Karlskrona för att diskutera möjligheterna att knyta ihop Sverige med den stora Baltisk-Adriatiska transportkorridoren.

– Jag ser behovet av att så fort som möjligt ta med Karlskrona och Baltic Link-stråket till Göteborg, säger Brian Simpson.

Baltic–Link är ett av de största infrastrukturprojekten i Europa som pågår just nu söder om Sverige.

Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike och Italien har påbörjat byggandet av en transportkorridor som sträcker sig ca 1 700 km från Gdynia i norr till viktiga hamnar i Adriatiska havet i söder – Baltic–Adriatic Transport Corridor.