Kritik mot schemasystem: "Vi mår dåligt"

Karlskrona Artikeln publicerades
Enligt en undersökning som äldreförvaltningen har gjort är sex av tio medarbetare missnöjda med schemaläggningsverktyg som de använder.
Enligt en undersökning som äldreförvaltningen har gjort är sex av tio medarbetare missnöjda med schemaläggningsverktyg som de använder.

Äldreförvaltningens schemaläggningsverktyg får personalen att må dåligt och många är uppgivna.

Enligt en undersökning är sex av tio medarbetare missnöjda med systemet.

Nu lovar styrande politiker åtgärder.

Sydöstran har tagit del av flera brev som gått från hemtjänstens personal till flera områdeschefer inom äldreförvaltningen på Karlskrona kommun.

De visar att det finns ett utbrett missnöje mot personalens schemaläggningsverktyg som heter Timecare.

"Vi alla känner en stor oro, frustration och vi är stressade över TC. Vi känner att vi blivit påpackade ett system som ingen av oss tycker är bra. Det tar bara massa tid och energi. Det är ingen som har ork längre. Vi mår väldigt dåligt i denna situation och det känns som att ledningen inte lyssnar", står det i ett av breven.

– Jag har fått till mig att det finns ett stort missnöje. Jag har gett förvaltningen i uppdrag att se över vilka åtgärder som behövs.

– Vad jag förstår är situationen ohållbar för vissa och vi måste göra något åt det, säger Jan–Anders Lindfors (S), ordförande för äldrenämnden.

Vad kan det vara för typ av åtgärder?

– Det kan handla om att titta på hur andra kommuner jobbar eller att de anställda behöver mer information om systemet.

Sydöstran har i en rad artiklar speglat situationen inom hemtjänsten i Karlskrona kommun.

Flera medarbetare har slagit larm om en dålig arbetsmiljö och det har lett till en anmälan från fackförbundet Kommunal.

Sedan i augusti 2015 har undersköterskor inom äldreförvaltningen använt schemaläggningsverktyget Timecare. Sedan ett år tillbaka har även hemtjänstens personal använt det.

Redan i maj 2016 riktade flera undersköterskor skarp kritik mot systemet som innebär att personalen själva ska planera sitt schema och bestämma mer om sina arbetstider.

Men enligt de breven som Sydöstran tagit del av är kritiken stor mot systemet. De menar att schemaplaneringen stjäl tid från vårdtagarna och att schemat aldrig blir som de önskar.

"Vi har ej fått någon extra tid att lägga schemat utan det dras från vår ordinarie tid som faktiskt är till för brukaren. Andra saker skjuts upp och det resulterar i att vi bli stressade över det".

Men det finns också flera arbetsplatser inom förvaltningen där schemaplaneringen fungerar bra. Enligt en undersökning som äldreförvaltningen har gjort i höst är 41,6 procent positiva till systemet.

– Vi vill ju inte ändra för de som tycker det är bra. Men det är en stor andel som är missnöjda och vi måste göra något åt det, säger Jan–Anders Lindfors.

Schemaläggningsverktyget gör att många överväger att byta jobb.

"Situationen känns ohållbar om TC Planering kommer fortsätta. Ingenting har blivit bättre sen systemet togs i kraft."

"Sjukskrivningarna kommer att öka på grund av arbetsmiljön som blir utav oron att aldrig planera sina liv", står det i breven.

– Missnöjet mot TC är också kopplat till bemanningsfrågan. Det finns personal som inte hinner med det administrativa, säger Jan–Anders Lindfors.