Kritiskt i Blekinges vattendrag på grund av torkan

BLEKINGE Artikeln publicerades
Mörrumsån.
Foto: Gunnel Persson
Mörrumsån.

På grund av de låga flödena är det nu kritiskt i länets vattendrag. Länsstyrelsen uppmanar till att inte ta vatten från sjöar och vattendrag.

Den långvariga torkan har lett till att vattenflödena i de flesta av Blekinges vattendrag just nu är bland de lägsta som har förekommit, skriver Länsstyrelsen Blekinge i ett pressmeddelande.

Det innebär att situationen för många djur och växter är kritisk eftersom de blir stressade när de låga flödena och vattennivåerna orsakar högre temperaturer i vattnet, lägre syrehalter och torrläggning av bottnar.

Samtidigt behövs det alltid tillstånd för att flytta fisk, kräftor eller musslor mellan olika vattenområden.

– Även om avsikten är god finns det risk att om man själv flyttar musslor medför det stora skador på arter och ekosystem genom till exempel spridning av sjukdomar och skada på värdefulla arter, skriver länsstyrelsen.

Ser man musslor, kräftor eller fisk som far illa i torkan är det länsstyrelsen man ska kontakta.

Länsstyrelsen uppmanar också till att inte göra vattenuttag. Torkan har medfört ett ökat behov av att ta vatten från sjöar och vattendrag för bevattning av till exempel åkrar och trädgårdar, eftersom många kommuner har totalt bevattningsförbud med kommunalt vatten. Men länsstyrelsen bedömer att flödena i Blekinges vattendrag nu är så låga att alla vattenuttag från sjöar och vattendrag riskerar att medföra skada på vattenmiljön och vattenlevande organismer.

– Varje liter vatten som tas ur ån minskar bredden av strömmande vatten, till exempel i Mörrumsån, skriver man.

Under fredagen meddelade Karlskrona kommun att bevattningsförbud fortfarande gäller i delar av norra kommunen. Det låga grundvattenståndet gör att det är förbjudet att vattna med slang för hushåll i Holmsjö, Nävragöl, Saleboda och Spjutsbygd som är anslutna till det kommunala vattennätet.