Kustbevakningen fick rycka ut vid grundstötning

Blekinge Artikeln publicerades

Kustbevakningen ryckte ut från Karlskrona vid 15-tiden på lördagseftermiddagen när ett tankfartyg gick på grund i Göteborgs skärgård.

Det finns i nuläget inga tecken på att olja läckt ut i samband med grundstötningen. Fartyget är loss från grundet och har bogserats till en säker ankarplats för att undersökas vidare.

Grundstötningen tros bero på ett maskinproblem som ledde till att fartyget förlorade manöverförmågan.

Vid grundstötningen befann sig 14 personer ombord, inga uppges vara skadade. Det finns inte heller några misstankar om brott.

Kustbevakningens övervakningsfartyg KBV 316, Sjöfartsverkets lotsbåt Pilot 794 samt en bogserbåt var tidigt framme för att undvika att fartygets akter skulle driva mot grund.

– Vi har en pågående miljöräddningsoperation och vårt flyg har varit i området för att leta efter olja. I nuläget har vi inga indikationer på att olja ska ha läckt ut i samband med grundstötningen, säger räddningsledare Roger Gebauer, uppges i ett pressmeddelande