Läkare gav diagnosen personlighetsstörning - efter bråk med patient

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Vilhelm Stokstad / TT

En läkare på en vårdcentral i Karlskrona gav en patient diagnosen personlighetsstörning - efter ett bråk med patienten. Nu får han kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var förra sommaren som patienten sökte vård för att han hade ont i ryggen, löst bajs och att hans sår läkte dåligt. Läkaren skrev då "personlighetsstörning" följt av ett frågetecken i mannens journal. En diagnos som inte alls hade fastställts.

Läkaren menar att han skrev så för att det var en hypotes men han erkänner samtidigt att diagnosen inte kan tas bort ur systemet om den skulle visa sig vara felaktig.

Läkaren skrev även privat information om patienten i journalen som han hade hört från en annan källa.

När patienten fick reda på vad som stod i journalen anmälde han läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De har nu granskat ärendet och kommit fram till att läkaren inte borde ha skrivit in diagnosen personlighetsstörning i journalen utan att den var fastställd. Läkaren borde inte heller ha antecknat informationen som han hade hört från en annan källa eftersom den inte var väsentlig för patientens vård.

I sin anmälan till IVO skriver patienten att han började bråka med läkaren vid besöket eftersom läkaren inte trodde på hans sjukdomshistoria och inte trodde att han hade ont. Läkaren ville inte ta prover på mannen utan ville i stället skicka honom till en psykolog.