M-ledaren kräver återbetalning av felaktiga löner

Karlskrona Artikeln publicerades
Camilla Brunsberg (M).
Foto:Mattias Mattisson
Camilla Brunsberg (M).

Camilla Brunsberg (M) vill att den politiska ledningen ska kräva tillbaka de felaktiga lönerna.

Samtidigt vill Patrik Hansson (S) att M–ledarens ansvar från den förra mandatperioden ska utredas.

– Vi moderater anser att det är rimligt att kommunen kräver att de som fått felaktigt utbetalda löner ska betala tillbaka. Det är en självklarhet för oss moderater att våra gemensamma skattepengar går till rätt saker och inte till felaktigt utbetalda löner, skriver Camilla Brunsberg (M), i ett pressmeddelande.

Den 18 oktober presenterade revisionen sin utredning om att Karlskrona kommun betalat ut felaktiga löner i flera år. Totalt handlar det om flera miljoner.

Camilla Brunsberg (M) ställer två frågor till Patrik Hansson (S) i en interpellation till kommunfullmäktige den 23 november.

– Jag vill ha svar av Patrik Hansson hur han anser att vi ska agera i frågan kring återbetalning av felaktiga ersättningar, skriver hon.

Patrik Hansson har i sin tur gett kommundirektören ett kompletterande uppdrag att utreda Femklöverns ansvar från den förra mandatperioden kring de felaktiga lönerna – eftersom det funnits brister redan 2012.

Så här skriver han i uppdraget:

"Att ta fram en komplett redovisning på vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtog under föregående mandatperiod för att säkerställa en fungerande löneprocess. Redovisning ska också beskriva hur kommunstyrelsens interna kontroll gällande en fungerande löneprocess såg ut samma period."

Kommundirektören har sedan tidigare tagit fram en åtgärdslista så att kommunen inte ska betala ut felaktiga löner igen.

Den 21 oktober uttalade sig Börje Dovstad (L) i frågan om att kommunen kan kräva de felaktiga lönerna tillbaka.

– Jag utgår från att de som tagit emot lönen gjort det i god tro. De har litat på kommunen. Vi får se på varje enskilt fall, men har det skett i god tro kan vi knappast kräva tillbaka pengar, sa Börje Dovstad, till Sydöstran i oktober.