Marinen attraktiv för frivilliga rekryter

Karlskrona Artikeln publicerades
Carl Nilsson, Emma Lilja och Carl Arvidsson är tre av 160 rekryter som är klara med sin GMU och redo att fortsätta med sin militära utbildning.
Foto: Johan Hultgren
Carl Nilsson, Emma Lilja och Carl Arvidsson är tre av 160 rekryter som är klara med sin GMU och redo att fortsätta med sin militära utbildning.

De har lärt sig skjuta, överleva i fält och att jobba i grupp. Det första steget i en militär grundutbildning är klart. Samtidigt konstaterar Sjöstridsskolan att intresset för att frivilligt söka sig till marinen är stort.

För tre månader sedan ryckte 166 rekryter in vid Sjöstridsskolan för att påbörja sin grundutbildning för olika befattningar i marinen.

Av dem är nu 160 klara och redo med den första delen, GMU (grundläggande militär utbildning).

– Jag är väldigt nöjd med att så många har genomfört sin GMU. De som slutat i förtid har haft giltiga skäl att göra så, säger Tomas Martinsson, utbildningschef vid Sjöstridsskolan.

Tomas Martinsson, utbildningschef vid Sjöstridsskolan.
Foto: Johan Hultgren
Tomas Martinsson, utbildningschef vid Sjöstridsskolan.

Nästa år kommer cirka 200 rekryter till marinen. Det är även första gången sedan värnplikten avskaffades som rekryter kan bli pliktinkallade för grundutbildning. Men enligt Tomas Martinsson är alla som kommer till Marinbasen nästa år frivilliga.

– Vi har fortfarande många som är intresserade av att utbildas inom marinen, vi har inte haft några problem att hitta frivilliga. Jag är även glad över att vi lyckats med målet om att ta in minst 25 procent kvinnor.

Under torsdagen träffade Sydöstran några av de rekryter som precis blivit klara med sin GMU. På eftermiddagen hölls den traditionella Soldaterinran i Amiralitetskyrkan för att påminna om soldatens och sjömannens skyldigheter och möjligheter inom Försvarsmakten.

”Det var faktiskt viktigt för mig att kunna vara med och hjälpa till och försvara landet och det vi står för om det skulle behövas.”

Carl Arvidsson, 25 år från Stockholm, Carl Nilsson, 20 år från Kristianstad och Emma Lilja, 19 år från Malmö, är alla överens om att det var ett bra val att söka sig till försvaret. Totalt ska de genomgå en nio månader lång grundutbildning.

– Jag pluggade ekonomi innan jag kom hit. Det var roligt men jag ville göra något annat med större variation. Så här i efterhand är jag nöjd med mitt val, säger Carl Arvidsson.

Foto: Johan Hultgren

För Carl Nilsson var en av faktorerna som spelade in önskan om att försvara Sverige i händelse av krig.

– Det var faktiskt viktigt för mig att kunna vara med och hjälpa till och försvara landet och det vi står för om det skulle behövas.

GMU:n ger rekryten de kunskaper som behövs för att påbörja en karriär inom försvaret. De första veckorna är det mycket marscherande för att sedan övergå till bland annat vapenhantering, krigsövningar och ledarskap.

– I början är det stor skillnad mot det civila livet, med tidiga mornar och ett nytt sätt att prata och uppträda. Men man vänjer sig snabbt, säger Carl Nilsson.

Emma Lilja kommer direkt från gymnasiet men har varit engagerad i Sjövärnskåren sedan hon var 16 år. Därför blev livet i grönt ingen större omställning för henne. Hon liksom Carl Arvidsson och Carl Nilsson ser en framtid inom försvaret som en klar möjlighet.

Foto: Johan Hultgren

– Jag gick in i det här med avsikten att fortsätta inom försvaret. Oavsett vad vi väljer att göra när vi är klara i sommar får vi med oss många nyttiga kunskaper från utbildningen.

Fakta

Grundutbildning

Grundutbildningen i Försvarsmakten inleds med grundläggande militär utbildning (GMU). GMU fungerar som en introduktionsutbildning där man får grundläggande kunskaper för framtida tjänstgöring.

GMU:n är både praktisk och teoretisk och pågår i drygt tre månader.

Källa: Försvarsmakten.

Visa mer...