Mer pengar gav bättre hälsa

Blekinge Artikeln publicerades

Mindre ångest, färre depressioner, och minskat behov av slutenvård. Om brukare inom psykiatrin får tillskott i kassan, förbättras deras psykiska hälsa avsevärt, visar en unik studie i Blekinge.

Under nio månader fick ett hundratal personer som var i kontakt med psykiatrin i landsting och kommuner i Blekinge ta emot ett extra bidrag på 500 kronor i månaden. Pengar som de var fria att disponera hur de ville. En del använde pengarna till att gå ut och fika, andra sparade till en resa. En annan åkte till kloster i Vadstena under en period, berättar Ingemar Ljungqvist, projektledare vid Kompetenscentrum i Landstinget Blekinge.

De farhågor som fanns om att brukarna skulle "supa upp pengarna" eller slösa bort dem på liknande sätt, kom på skam.

I utvärderingen av studien ser man nu att den resulterat i minskad depression, bättre självbild och högre livskvalitet hos brukarna. Det är deltagarna själva och vårdpersonal som varit i kontakt med dem som skattat hur deras depression och ångest minskat.

Konsumtionen av slutenvård minskade med 30 procent under den period studien pågick, enligt Ingemar Ljungqvist, och tillbakavisar att orsaken skulle vara neddragna slutenvårdsplatser.

– Psykiatrin borde intressera sig mer för de sociala faktorerna. Människor finns i ett socialt sammanhang. Fattigdom föder psykisk ohälsa, liksom psykisk ohälsa föder fattigdom, säger han.

Deltagarna i studien lever alla under relativ fattigdom, och får i vanliga fall omkring 12 000 kronor per månad, sjukbidrag som ska räcka till hyra och mat.

– De kan berätta att de inte har råd att åka buss till de aktiviteter som kommunen arrangerar, säger Ingemar Ljungqvist, som nu ska arbeta för att föra ut det sociala perspektivet inom psykiatrin.

Nu måste de återgå till sin vanliga ekonomi, men Ingemar Ljungqvist menar ändå att lärdomen från studien inte bara kan bli en tankeställare när det gäller nivå på socialförsäkring, utan även för psykiatrivården.

Hur ska man införa metoden i vården? Ge mer pengar till patienterna?

– Det handlar inte om pengar utan om att dra in aspekten att människor finns i ett socialt sammanhang.

Om man inte har råd att ta bussen eller fika, isolerar man sig. På grund av detta kan man få symptom som man inom psykiatrin tolkar som en psykos, men som har sociala orsaker, säger Ingemar Ljungqvist.

Studien är den första i sitt slag i Europa, och metoden har bara testats i USA tidigare.