Miljoner för bättre elevhälsa

Blekinge Artikeln publicerades
Skolorna får möjlighet att anställa fler kuratorer, skolläkare och liknande.
Foto: JESSICA GOW / TT
Skolorna får möjlighet att anställa fler kuratorer, skolläkare och liknande.

Skolor i Blekinge ska få möjlighet att anställa fler som jobbar med elevhälsa. Det är målet med en regeringssatsning som presenterades under måndagen.

Under 2018 ska totalt 3 979 099 kronor betalas ut i statsbidrag som ska gå till att förbättra elevhälsan.

Regeringen menar att satsningen behövs för att få ut fler som jobbar inom elevhälsan i skolan. Skolverket har fått i uppdrag att dela ut pengar från en pott om 284 miljoner kronor till landets kommuner.

– Vi ser allt fler unga som mår dåligt. Det blir ett hinder för lärandet och skolgången. En bra elevhälsa ska vara tillgänglig för eleverna, och kan hjälpa lärarna att vara en motor i arbetet för trygghet och studiero på skolan. Därför är de här pengarna viktiga, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett uttalande.

Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska insatser.

Personalförstärkningen ska enligt regeringen ske inom flera olika kategorier som jobbar med elevhälsa, bland annat skollärare, skolkuratorer och speciallärare.

En personalförstärkning innebär att den genomsnittliga personaltätheten ökar jämfört med de två föregående åren.

Sedan 2017 går det även att söka bidrag för att behålla det utökade antalet tjänster som man tidigare fått bidrag för.

Fördelningen av statsbidraget blir:

Blekinge totalt: 3 979 099 kr

Karlskrona kommun: 2 455 050 kr

Karlshamns kommun: 824 449 kr

Sölvesborgs kommun: 363 000 kr

Ronneby kommun: 330 000 kr

Kommunsamverkan Cura Individutveckling: 6 600 kr