Miss vid ultraljud - bebisen dog

Blekinge Artikeln publicerades
Foto:Meek, Tore

Sjukvårdspersonalen missade att bebisen var gravt missbildat på ultraljudet, vilket ledde till att bebisen dog.

Landstinget Blekinge Lex Maria-anmäler nu sig själva efter att en anställd gjorde en miss på en svårbedömd utraljudsundersökning. Sjukvårdspersonalen missade nämligen att bebisen var gravt missbildad, vilket senare ledde till att den dog.

Personalen som gjorde ultraljudet hade både utbildning och erfarenhet men missbedömde ändå den bild som sågs

Landstinget har gjort en utredning av händelsen och föreslår nu förbättrade rutiner. Utredningen med de föreslagna förändringarna har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO för bedömning.