Efter 60 år var det hög tid för ett generationsskifte

KARLSKRONA Artikeln publicerades

Med pompa, ståt och dessutom en oplanerat skenande tyfon hälsade försvarsmakten i morse två nya, högteknologiska bogserbåtar välkomna till marinen.

– Som att stiga in i en helt nya värld!

Så sammanfattade fartygschefen på det ena nytillskottet, löjtnanten Boris Höjer, "sin" HMS Hector efter den högtidiga namngivningsceremonin i Örlogshamnen i morse.

Och då jämförde han med sin gamla, som fartygschef på företrädaren Heros, som nu pensioneras och huggs upp, efter 60 år i aktiv tjänst.

Hector och Hercules, båda kraftfulla gudanamn och dessutom tidigare beprövade fartygsnamn inom den svenska marinen, blir namnen på de båda nya bogserbåtarna – varav Hector stationeras i Karlskrona, och Hercules i Hårsfjärden.

Båda uppskattas få en livslängd på minst 40 år, och beskrivs såväl som nycklar och verktyg som lysande exempel på en ökad militär och marin förmåga.

Inte minst av en imponerad marinchef, Jan Thörnqvist. Som var en av de många talarna och välönskarna på mobiliseringskajen i morse.

Inför bland annat honnörsstyrka, flaggvakt och Marinens musikkår.

För nu handlar det inte längre bara om traditionell bogsering, och nu även högsjöbogsering, utan också om bärgning, isbrytning, transporter, brandbekämpning med högpotenta vattenkanoner och en rad andra viktiga marinbasfunktioner.

Och besättningarna, rutinerade bogserbåtsbesättningar, har fått vara med från start och berätta precis hur de vill ha det; på det varv i Rumänien som rodde hem upphandlingen (och som byggt närmare 200 liknande bogserbåtar tidigare), och nu åtog sig att bygga de båda hightechbåtarna till en kostnad av 130 miljoner kronor.

Specifikt för Hector och Hercules är att de fått förstärkta stävar, för effektivare och säkrare isbrytning.

Hade man valt att inte köpa från den så kallade hyllan hade priset sannolikt blivit fyra-fem gånger högre, enligt branschkännarna.

Och kompetensen finns i dag heller inte på till exempel Saab Kockums.

– Det återstår lite att putsa, och tänka om omkring, men i det stora hela är vi mer än nöjda, berättar Ulf Gustafsson, chief på HMS Hector, och så även tidigare på Heros.

Vad som nu väntar besättningarna är fortsatt utbildning, och provturer då allt ombord ska trimmas in och prövas – inte minst, nu i vinter, isbrytning. Plötsligt har man nya funktioner att spela med, och kapacitet som vida överstiger marinens tidigare bogserbåtar.

– Jag skulle tro att det tar uppemot ett år innan vi har full koll och tumme med allt, gissar Boris Höjer. Han och besättningarna har varit i Holland, som man samarbetat med i en större order av bogserbåtar, och testkört de nya systemen i en simulator.

– Och förhoppningsvis var det bara då vi gjorde alla fel, skrattar han.

De första operativa uppdragen tror han kommer under andra kvartalet nästa år. Och fram tills dess ska de båda nytillskotten samtrimma.

Officiellt lämnas Hector och Hercules, vars fartygschef blir Peter Tikkanen, över till marinen på måndag. De båda båtarna får en grundbesättning på fyra-fem man vardera.