”Det är positivt med nya bostadsplaner”

Trummenäs Artikeln publicerades
Området för den nya detaljplanen är markerat med en röd linje.
Foto: Karlskrona kommun
Området för den nya detaljplanen är markerat med en röd linje.

Trummenäs fortsätter att växa. Nu finns planer på mellan 20 och 60 nya bostäder i närheten av golfbanan.

– Vi har tagit beslut om att detaljplanen ska ut för samråd. Det är positivt med nya bostadsplaner på Trummenäs, säger Magnus Larsson (C), ordförande för miljö– och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona.

Planområdet ligger på Trummenäs i anslutning till golfbanan. Fastigheten gränsar i norr till bostadsbebyggelse kring Golfbanevägen och i söder till korthålsbanan. Området är i dag obebyggt och består av jordbruksmark. Planområdet är cirka 4,5 hektar och marken är privatägd.

Den nya planen som nu ska ut på samråd omfattar mellan 20 och 60 nya bostäder beroende på hur området väljs att exploateras.

Planförslaget medger både enfamiljshus, villor, radhus och parhus. Det finns också möjlighet till ett vårdboende.

De här planerna är en del i mängden av nya bostadsplaner på Trummenäs.

Som Sydöstran berättade i våras antogs en ny detaljplan norr och söder om Gängletorpsvägen vid den nya rondellen innan Säby. Den detaljplanen skapar möjligheter för nya bostäder och centrumändamål.

Som Sydöstran berättade i november finns det planer på en ny förskola i samma område.

Sedan tidigare har det också skett en stor nybyggnation på Trummenäs udde.