Sämre ekonomi – elevstödet prioriteras bort

Karlskrona Artikeln publicerades
Kunskapsförvaltningens dåliga ekonomi ställer till det för verksamheten.
Foto:Franz Feldmanis
Kunskapsförvaltningens dåliga ekonomi ställer till det för verksamheten.

Personalens arbetssituation på skolorna i Karlskrona kommun har blivit värre – vilket belastar eleverna.

Det visar en ny konsekvensanalys från kunskapsförvaltningen.

Som Sydöstran berättade i slutet på augusti pekar kunskapsförvaltningens ekonomiska resultat för 2017 på minus 30 miljoner kronor.

I en konsekvensanalys som förvaltningen tagit fram får den dåliga ekonomin stora konsekvenser på verksamheten.

Lärarnas situation lyfts fram på flera punkter i analysen:

"Under de senaste två åren har det varit stor personalomflyttning vilket inneburit belastning på de som är kvar."

"När det ekonomiska läget stramas åt påverkar den ordinarie personalens arbetssituation ytterligare då det inte finns elevstöd eller speciallärarstöd i samma omfattning som innan."

Även elevernas situation påpekas i konsekvensanalysen.

”Större grupper och klasser kan påverka våra elevers förmåga att nå kunskapsresultaten. Flera av våra elever har svårt att ta till sig kunskaper i större grupp och det är inte alltid som möjligheten finns till gruppdelningar. Våra lokaler är inte heller alltid anpassade utifrån större grupper, vilket påverkar arbetsmiljön för eleverna.”

De barn som behöver extra stöd kommer i skymundan pågrund av den dåliga ekonomin. Stödteamet har inte kunnat utöka sin personalstyrka – trots ett stort behov.

"Om elever som har svårigheter inte får det stöd som de behöver kommer de att i många fall uttrycka sin frustration genom ett utåtagerande beteende. Detta beteende skapar i många fall ett klassrumsklimat som av andra elever upplevs som stökigt och otryggt, står det i rapporten.

Enligt förvaltningen finns det 300 fler barn och elever i verksamheten 2017 jämfört med 2016 – som ska hanteras inom befintlig budgetram.

Kunskapsnämndens ordförande Sandra Bizzozero (S) sa till Sydöstran den 28 september att ekonomin går åt rätt håll:

– Det har planat ut nu och det är jättebra. Däremot kan vi inte se effekterna av allt vi har gjort än, sa Sandra Bizzozero (S).