Överklagande kan slå hårt mot omtalat bygge

Karlskrona Artikeln publicerades
Så här kan de nya bostäderna se ut på Kilströms kaj – men den nya detaljplanen ska överklagas och bygget kan bli försenat.
Foto:Wingårdhs arkitekter
Så här kan de nya bostäderna se ut på Kilströms kaj – men den nya detaljplanen ska överklagas och bygget kan bli försenat.

Den nya detaljplanen för Kilströms kaj kommer överklagas.

I värsta fall kan bygget bli flera år försenat.

44 exklusiva bostadsrätter mellan Björkholmen och Ekholmen på Kilströms kaj kan nu bli verklighet.

Under torsdagen var politikerna i kommunfullmäktige eniga och klubbade igenom den nya detaljplanen – som ger grönt ljus att bygga nya bostäder på tomten.

Men klubbans smäll i fullmäktigebordet hann inte lägga sig innan det stod klart att detaljplanen ska överklagas.

– Jag kommer överklaga beslutet och vet att flera ska göra det, säger Inger Petersson, drivande bakom protesterna och boende på Ekholmen.

När fullmäktiges beslut har anslagits har berörda tre veckor på sig att överklaga detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

– Vi är bekväma inför ett överklagande. Det har funnits kritik mot påverkan på riksintresse för kulturmiljövård, men där har vi efter förändringar av förslaget hittat samförstånd med länsstyrelsen, säger Hans Juhlin, chef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona.

Planen kan överklagas i två instanser, mark- och miljödomstolen och därefter mark– och miljööverdomstolen.

– Vi har haft samma process med Säljö udde och där har domarna inledningsvis tagit lång tid, men vi hoppas på högre tempo eftersom detta ärende avser bostadsbyggande som uttryckligen är prioriterat av staten, säger Hans Juhlin.

Byggstarten för de nya lägenheterna på Kilströms kaj är planerat till hösten.

– Jag vill inte spekulera hur lång tid ett överklagande kan ta. Men det finns en risk att det blir försenat och kollar vi historiskt i andra ärenden kan det ta mellan ett till två år för ett överklagande, säger Hans Juhlin.

Den demokratiska processen kring Kilströms kaj har också fått kritik.

– Arbetet med att ta fram ny detaljplan har skett med full öppenhet i den demokratiska processen. Vi har haft flera möten både på kommunens och på boendes initiativ. Förslaget har genomgått stora förändringar som en följd av de synpunkter som kommit in från boende och remissinstanser. Byggnader har flyttats och minskats i såväl omfattning som höjd.