Politikerna sa ja till de första kvarteren på Pottholmen

KARLSKRONA Artikeln publicerades

Kärnhem kommer att bygga det första kvarteret på Pottholmen nästa höst men redan nu påbörjas arbetet med att förbereda marken.

Det var på kommunstyrelsen i går som politikerna tog ett enigt beslut om ett markanvisningsavtal som ger Kärnhem rätt att börja bygga det första kvarteret på Pottholmen i september 2016.

Två kvarter till finns med i planen och de ska börja bebyggas 2018 och 2020. 2020 ska kommunen också påbörja arbetet med det parkeringshus som ska ligga där brandstationen ligger i dag.

Den nya brandstationen på Oscarsvärn ska vara färdig 2018.

Det första kvarteret som ska byggas ligger i hörnet vid Borgmästarekajen och Järnvägstorget. Tillsammans kommer de tre första kvarteren att rymma 235 lägenheter.

Kärnhem betalar mellan 10 och 18s miljoner kronor per kvarter och ska också vara med och betala för renoveringen av hus 34, där föreningar även fortsättningsvis ska kunna hålla till.

Företaget ska också betala 250 000 kronor för konstnärlig gestaltning och ordna så att det finns en bilpool i området.

Att sanera marken på Pottholmen beräknas kosta minst 30 miljoner kronor. Inom kort kommer man att börja förbereda marken i det första kvarteret för bebyggelse.

Kommunstyrelsen vill också köpa en bit mark som Jernhusen har till salu, där det nu är långtidsparkering precis bredvid tågspåret. Där ska man på sikt göra busshållplatser.

På kommunfullmäktiges sammanträde i oktober tas det slutgiltiga beslutet om markanvisningsavtalet.