Regeringen kan avgöra vägbygget

Jämjö Artikeln publicerades
Över 100 lantbrukare med traktorer fanns på plats i Jämjö under tisdagen för att protestera mot sträckningen av den nya E22. 2 bilder
Foto:Maths Olsson
Över 100 lantbrukare med traktorer fanns på plats i Jämjö under tisdagen för att protestera mot sträckningen av den nya E22.

Lantbrukarna bakom protesten mot sträckningen av den nya E22 vid Jämjö vill överklaga vägbygget.

LRF flaggar för att regeringen kan avgöra frågan.

– Jag var på plats under protesten och det finns många starka känslor hos våra medlemmar i frågan, säger Malin Engdahl, regionchef för Lantbrukarnas riksförbund i syd.

Protesterna grundade sig på att åkermark blir motorväg – samtidigt är Trafikverket tydliga med att de valt det alternativet som tar minst jordbruksmark.

De som ligger bakom tisdagens protester har långt ifrån inte gett upp i frågan.

– Vi ska ta kontakt med statsministern Stefan Löfven. Sedan ska vi vända oss till trafikutskottet och representanter från EU. Vi har många steg kvar, säger Markus Karlström.

Lantbrukarnas riksförbund ska hjälpa sina medlemmar att överklaga den nya sträckningen av E22.

– Vi kommer kallat till ett möte i närtid där våra experter och jurister kommer närvara. Där ska vi diskutera hur våra medlemmar kan gå vidare i frågan. LRF äger inte sakfrågan – utan det är markägarna som kan överklaga, säger Malin Engdahl.

Hur kan de gå vidare?

– Det blir till mark– och miljödomstolen. Sedan tror jag frågan går hela vägen till regeringen och att de får avgöra vägbyggets framtid som sista instans, säger Malin Engdahl.

Tycker du tisdagens protest var överdriven från lantbrukarna?

– Nej, de är förbannade och ville visa hur de står i frågan. Det är viktigt att vi skyddar åkermarken.

Personerna bakom bondeprotesten mot placeringen av den nya E22 mellan Lösen och Jämjö fick ett positivt besked från Trafikverket under tisdagens samråd.

– Vi fick de svar som vi hade förväntade oss. Men Trafikverket lovade att inom ramen för pågående uppdrag titta på det alternativ som lantbrukarna lagt fram som en alternativ sträckning från Torstäva i ny sträckning norr om Jämjö, säger Markus Karlström, en av initiativtagarna bakom bondeprotesten.

Under onsdagskvällen avslutar Trafikverket sitt samråd.

Efter samrådet ska myndigheten behandla synpunkterna och i höst kommer ett planförslag att ställas ut på granskning. Då finns det åter igen möjlighet att lämna synpunkter.