Restaurangbolag har kraschat

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto: Henrik Montgomery / TT

Skärgårdsköket i Karlskrona, som sedan ett par år också drivit golfrestaurangen på Almö, har försatts i konkurs. Golfklubben kommer nu sannolikt att försöka driva restaurangen vidare i annan regi.

Det är den ställföreträdare som själv stått för driften på Almö som nu begär hela rörelsen i konkurs, efter konstaterat obestånd. Förfallna skulder hade gått till kronofogden.

– Verksamheten på Almö har ju varit säsongsbetonad, och omsättningen för låg för att motivera den personalstyrka man ändå haft; fem till sju personer, uppger konkursförvaltare Per Swahn till Sydöstran.

Konkursboet har inget större intresse av att driva rörelsen vidare, men eftersom lokaler och det mesta av utrustningen ägs av golfklubben kommer sannolikt denna att försöka hitta en snabb lösning för fortsatt drift.

Åtminstone inledningsvis måste detta dock ske utan utskänkningstillstånd.

I rörelsen finns också ett cateringkök, som det senaste året inte tycks haft någon öppen verksamhet alls, och heller inga anställda. Hur mycket den tyngt bolaget i form av bland annat hyror är i nuläget oklart. Köket, i Tyska Bryggaregården, har formellt drivits av personer som i mycket liten mån haft med verksamheten på Almö att göra.