Risk för större miljonnota

Karlskrona Artikeln publicerades
Utökade markundersökningarna kan ge en större nota för kommunen. Det finns en risk att saneringen kommer kosta mer än 15 miljoner kronor.
Foto:Maths Olsson
Utökade markundersökningarna kan ge en större nota för kommunen. Det finns en risk att saneringen kommer kosta mer än 15 miljoner kronor.

Slutnotan för saneringen runt Östersjöhallen är fortfarande osäker. De utökade undersökningarna är i gång och det finns en risk att kommunen får betala mer än 15 miljoner kronor.

Karlskrona kommun har avsatt 15 miljoner kronor i sin budget för saneringen av marken runt Östersjöhallen där den nya eventarenan ska ligga.

Brinova lämnade under våren in ett första anbud till kommunen på 15 miljoner kronor – men nu har Brinova planenligt påbörjat de utökade undersökningar av marken som kan göra att saneringen kommer kosta ännu mer.

Under måndagens sammanträde i drift– och servicenämnden lyftes den osäkra kostnaden fram i förvaltningens ekonomiuppföljning.

– Skulle saneringen kosta 20 miljoner kronor, så använder kommunen de 15 miljonerna som är avsatta och de resterande fem miljonerna står Brinova för, enligt ett tilläggsavtal vi har med Brinova, sa Per Jonsson, förvaltningschef under nämnden.

Om saneringen kosta mer än 20 miljoner kronor så ska kommunen stå för de utökade kostnaderna.

– Om saneringen kosta 21 miljoner kronor som ett exempel, så ska kommunen betala 16 miljoner och Brinova fem miljoner, sa Peter Johansson (S), ordförande för nämnden.

Det finns i dagsläget ingen prognos vad saneringen kommer att kosta.

– Det är en osäker faktor, vi får invänta resultatet av provtagningarna innan vi vet, sa Per Jonsson.

Kommunens projektledare för arenabygget Karin Grimbe höll ett föredrag om ersättningslokaler under nämnden.

Som Sydöstran tidigare skrivit om är planen klar var verksamheten ska vara när Östersjöhallen försvinner.

Ersättningslokalerna blir också en miljonnota för kommunen. Den tillfälliga väggen som byggs i idrottshallen kostar kommunen tre miljoner kronor.

– Det är en sur kostnad, men tittar vi på alternativen så är detta den billigaste lösningen. Jag tycker att alla inblandade i pusslet kring ersättningslokalerna har gjort ett kanonjobb, sa Peter Johansson.

Övriga åtgärder är en ny vägg och nya omklädningsrum i Sparre idrottshall för fyra miljoner kronor och ett nytt golv i hallen på Rosenholm för 800 000 kronor.