Rotary-lots ska ge hjälp in i samhället

Karlskrona Artikeln publicerades
Peter Althini, ordförande i projektgruppen, hållandes i kilen som ska vara en maskot i det de kallar sjösättningen av projektet.
Foto:Andreas Blomlöf
Peter Althini, ordförande i projektgruppen, hållandes i kilen som ska vara en maskot i det de kallar sjösättningen av projektet.

Integrationsprojekt ska göra det lättare för nyanlända att komma in i arbetslivet. Med mentorer hoppas Rotary kunna förenkla situationen för de som kommer till Sverige.

– Idén kommer ifrån att vi ser att de nyanlända är en resurs och vi känner att vi kan lotsa dem in i samhället och arbetsmarknaden, säger Johan Genestig från Rotary Karlskrona Af Chapman.

I tre år kommer projektet att vara igång och ambitionen är att få de nyanlända att knäcka "den svenska koden".

– När vi pratar om att knäcka den svenska koden är det i det här fallet kopplat till arbetsmarknaden. Det finns mycket kompetens hos de nyanlända och den ska vi ta vara på. Vi måste känna tilltro till dem, säger Johan Genestig.

Tillsammans med arbetsförmedlingen och Karlskrona kommun ska Rotary förstärka det integrationsarbete som redan görs. Tanken är att de nyanlända ska få chansen att skapa sig ett nätverk och kunna hitta en praktikplats. Det kommer läggas mycket fokus på det svenska språket.

– Svenskan är en av de största trösklarna att ta sig över och vi vill göra det möjligt för dem att kunna prata svenska inom sitt yrke, säger Johan Genestig.

I projektet riktar Rotary in sig på akademiker och personer som har varit yrkesaktiva förut. Tanken är att de ska få träffa mentorer som arbetar inom samma bransch som de själva. De ska sedan träffas en gång i månaden.

– Vi tar det ett år i taget och börjar försiktigt. Målet är att vi ska börja med 20 stycken första året och sedan fortsätter vi året efter med en ny omgång, säger Johan Genestig.

– Vi vill visa de nyanlända handtaget in till arbetslivet. Det handlar om 15 till 20 timmar totalt under året som mentorerna får lägga på de nyanlända och det är väl investerade timmar för att förmedla ett sådant här budskap tycker jag, säger Johan Genestig.