Saltölaxar sprattlar i hovrätten

Karlskrona Artikeln publicerades
Från rättegången i Karlskrona i september i fjol. Advokaten Björn Lindmar försvarade BFC:s ordförande.
Foto: Mattias Mattisson
Från rättegången i Karlskrona i september i fjol. Advokaten Björn Lindmar försvarade BFC:s ordförande.

Nu har de påstått dioxinförgiftade laxarna från BFC på Saltö vandrat upp i hovrätten.

I fjol höstas gjorde Blekinge tingsrätt tummen ner för förre miljöåklagaren Ingvar Wennerstens påstående att det mellan 2010 och 2012 smugglades ut lite drygt 100 ton dioxinförgiftad lax från Blekingefiskarenas Centralförening på Saltö i Karlskrona, till Frankrike och Danmark.

Att det skeppats ut så stora mängder rådde det inga tvivel om, och möjligen kan de också ha innehållet gifter klart över de då gällande gränsvärdena för i första hand dioxin och PCB, även om just den vilda laxen från sydöstra Östersjön ofta påvisade lägre värden.

Kruxet var bara att inga säkra mätningar av de aktuella partierna gjordes, och det heller inte fanns några tydliga riktlinjer vare sig kring mätningar, eller heller utförsel av laxen vid den tiden. Och hade den kanske avyttrats på kaj redan i Sverige?

Ingvar Wennersten menade att det handlade om en medveten illegal export, om systematik – och därför också om grov smuggling.

Blekinge tingsrätt bedömde emellertid de utskeppade partierna var för sig, ”individuell utförsel”, och konstaterade då att hur illegala de än kan ha varit var ett eventuellt brott preskriberat.

Wennersten hade yrkat på tre och ett halvt års fängelse för föreningens ordförande, och på ”minst sex månader” för dess säljchef – men båda friades, och i den senares fall menade rätten dessutom att han, eftersom han bara haft en underordnad ställning i föreningen, inte ens borde åtalats.

Men Ingvar Wennersten var allt annat än nöjd med utslag, och framför allt kvalitet i domen, klagade till hovrätten – och efter lite drygt ett år tar sig nu alltså hovrätten an det riksbekanta laxmålet. Slutpläderingar väntas i nästa vecka, och dom någon gång i januari.