Saneringsavtal var hemligt i flera månader

Karlskrona Artikeln publicerades
Så här är tanken att den nya eventarenan ska se ut.
Foto:Skiss Brinova
Så här är tanken att den nya eventarenan ska se ut.

Det nya tilläggsavtalet mellan Karlskrona kommun och Brinova diariefördes inte på nästan fem månader.

Samtidigt kommer det också kritik att politiker inte fått tillräckligt med underlag till beslutsprocessen.

Den 3 april 2017 skrev Per Jonsson som är chef för drift– och serviceförvaltningen på Karlskrona kommun under det nya tilläggsavtalet med Brinova.

Först den 23 augusti dök den upp i kommunens postlista – vilket betyder att avtalet inte varit offentligt på nästan fem månader.

– Det är en miss i administrativa rutiner, säger Thomas Johansson, kommunikationschef på Karlskrona kommun.

Det nya avtalet innebar att kommunen inte har en möjlighet att avbryta projektet som de hade innan om saneringen kostande över 15 miljoner kronor. Det nya avtalet innebar också att Brinova ska betala fem miljoner av saneringsnotan.

Missen i rutinerna skapar kritik från oppositionen.

– Det är inte bra att förvaltningschefen inte diarieförde avtalet. Jag hoppas inte att avtalet skulle döljas för allmänheten, men det ger sådana signaler, säger Jan Nylander (KD), ledamot i drift– och servicenämnden.

– Helt klart ska kommunen följa de rutiner som finns kring diarieförning, säger Patrik Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona.

Skulle avtalet vara hemligt?

– Nej, det finns inget att dölja, säger Patrik Hansson.

Den 1 juli 2016 och den 12 augusti 2016 fick kommunen in de miljötekniska utredningarna från WSP som är gjorda på platsen där den nya eventarenan ska ligga.

De handlingarna innehåller information om markgifterna och indikerar kostnadsnivåer för saneringen.

Flera politiker som Sydöstran har pratat med säger att de saknade de utredningarna i besluten som togs i kommunstyrelsen och drift– och servicenämnden.

– De miljötekniska utredningarna hade varit väldigt relevanta för oss politiker och gett en kostnadsbild av saneringen. Jag satt med i nämnden och det hade varit bra att få en kostnadsbild. Det har varit brist på information i hela ärendet, säger Jan Nylander (KD).

Förvaltningen har en annan bild.

– Provtagningsdokumentationen utgör inget underlag för beslutet om att sälja och därefter hyra lokalerna. Utredningarna visar vad som bedöms behöva göras för att säkerställa ren mark, säger Thomas Johansson, kommunikationschef på Karlskrona kommun.