Saneringsnotan klar för den nya arenan

Karlskrona Artikeln publicerades
Här är en skiss på den nya arenan som ska byggas i Karlskrona.
Foto: Skiss Brinova
Här är en skiss på den nya arenan som ska byggas i Karlskrona.

Marksaneringen vid den nya arenan som ska byggas i Karlskrona kostar 26,5 miljoner kronor.

Brinova som äger arenan ska betala fem miljoner av den notan.

Kostnaden för att städa upp efter det gamla gasverket som låg där den nya eventarenan håller på att byggas vid idrottshallen har varit en omdebatterad fråga.

Nu bekräftar Karlskrona kommuns ekonomiavdelning att slutnotan för saneringen blir 26,5 miljoner kronor.

Den totala kostnaden för saneringen vid bygget blir 23,5 miljoner – plus en extra kostnad på 3 miljoner kronor för saneringen vid flytten av en pumpstation.

Karlskrona kommun kostnad blir 21,5 miljoner kronor och ägarna till arenan Brinova ska betala fem miljoner kronor.

Brinovas kostnad grundar sig på ett nytt tilläggsavtal mellan kommunen och Brinova som skrevs under den 3 april 2017.

Ett avtal som inte diariefördes på flera månader – något som berodde på en miss i administrativa rutiner – enligt kommunen.

Avtalet betyder att Brinova ska betala maximalt fem miljoner kronor av saneringskostnaden.

Slutnotan för saneringen har stigit ordentligt – eftersom Brinova skickade in en offert den 7 mars 2017 till kommunen att saneringen skulle kosta 14,8 miljoner kronor.

Karlskrona kommun har sedan tidigare lagt undan 15 miljoner kronor till saneringen – den ökade kostnaden dras från kommunens ekonomiska överskott för 2017.