Saneringsnotan ökar med flera miljoner: "Avtalet en katastrof"

Karlskrona Artikeln publicerades
Bygget kring den nya eventarenan.
Foto:Mattias Mattisson
Bygget kring den nya eventarenan.

Risken finns att marksaneringen vid den nya eventarenan kan kosta över 28 miljoner kronor. Kommunen hade möjlighet att avbryta projektet om kostnaderna ökade – men enligt ett nytt tilläggsavtal försvann den möjligheten.

Det nya avtalet väcker stark kritik.

– Jag anser att tilläggsavtalet är en katastrof. Jag kan inte se att det blir billigare för kommunen – eftersom det inte finns något kostnadstak i det nya tilläggsavtalet. Saneringen får ju kosta hur mycket som helst och ska genomföras till vilket pris som helst, säger Jan Nylander (KD), ledamot i drift– och servicenämnden.

Kostnaden för att städa upp efter det gamla gasverket som låg där den nya eventarenan ska byggas vid idrottshallen har varit en omdebatterad fråga.

Politikerna beslutade innan upphandlingen av arenabygget att kommunen skulle betala saneringen av området – som var en osäker kostnad.

För att ta hela saneringshistorien från början så skickade Brinova in en ansökan till kommunens miljö– och samhällsbyggnadsförvaltning den 9 december 2016 och beskrev hur arbetet skulle gå till.

Den 22 februari 2017 hanterade miljö– och samhällsbyggnadsnämnden Brinovas ansökan.

Nämnden förespråkade ett alternativ som kostar runt 24,5 miljoner kronor – eftersom man måste sanera under grundvattenytan till fast mark.

En åtgärd som Brinova inte hade med i sin ansökan i december.

Den 7 mars 2017 skickade Brinova in en offert till kommunen att saneringen ska kosta 14,8 miljoner kronor och de grundade sin offert från beslutet i nämnden den 22 februari 2017.

Men trots att nämnden skrev att de måste sanera för 24,5 miljoner kronor så valde Brinova ändå att lägga ett billigare pris för kommunen.

– Min teori är att de la en offert under 15 miljoner kronor för att säkerställa så projektet fortlöper, säger Jan Nylander (KD).

När kommunalrådet Patrik Hansson (S) tyckte att projektet stod stilla kallade han Brinova till ett möte tillsammans med tjänstemän från kommunledningen.

– Jag tog ett initiativ att förhandla om saneringskostanden med Brinova. Vi kom överens att Brinova ska stå för fem miljoner kronor av hela prislappen. Jag säkerställde fem miljoner, säger Patrik Hansson.

Jan Nylander (KD) är kritisk till att kommunalrådet medverkade i förhandlingen.

– Patrik Hansson anmälde jäv i beslutet. Han borde inte vara med i en sådan förhandling och inte heller med anledningen att han inte har kunskap om hela saneringsbakgrunden, säger han.

Efter kommunledningens förhandling som innebar att Brinova måste betala fem miljoner kronor valde drift– och serviceförvaltningens chef Per Jonsson att skriva ett tilläggsavtal med Brinova.

Förvaltningen motiverar anledningen till tilläggsavtalet kring offerten som Brinova skickade in efter miljömyndighetens beslut i februari.

– Offerten grundade sig på Brinovas anmälan till miljömyndigheten angående saneringen. Där anges att sanering ska ske till grundvattennivå. Myndighetens beslut om sanering angav sanering till fast mark, vilket på goda grunder inte kunde anses rymmas inom offererade 14 850 000, säger Thomas Johansson, kommunikationschef på Karlskrona kommun.

Den 3 april skrev Per Jonsson under det nya tilläggsavtalet med Brinova.

– Parterna blev överens om fördelningen, vilket innebär att kommunen tar kostnaden upp till 15 miljoner kronor, Brinova mellan 15 till 20 miljoner, som är maximalt fem miljoner kronor och sedan tar kommunen allt över 20 miljoner, säger Thomas Johansson.

Nu står det klart att saneringen kommer kosta över 15 miljoner kronor. Det fanns en möjlighet för kommunen att avbryta projektet då. Men den innebörden är bortagen i det nya tilläggsavtalet. Har det varit aktuellt att avbryta?

– När Brinova lämnade sin offert var prislappen 14,8 miljoner kronor och då var aldrig fråga uppe eftersom det var under 15 miljoner. Uppgifterna om att saneringen blir dyrare kom efter att de lämnat in sin offert, säger Patrik Hansson.

Men de uppgifterna om den ökade saneringsnotan kom redan i februari från miljö– och samhällsbyggnadsförvaltningen?

– De detaljerna har inte jag koll på. Men det har inte funnits något politiskt initiativ att avbryta projektet i samband med att Brinova lämnade in offerten.

Enligt handlingarna som Sydöstran har tagit del av från miljöinspektörerna, WSP och Brinova kommer saneringen troligtvis att kosta över 28 miljoner kronor.

Det alternativet som Brinova måste välja kostar enligt handlingarna 24,5 miljoner kronor och i det ingår saneringskostnaden för pumpstationen.

Den kostnaden ligger preliminärt på tre miljoner kronor – enligt Ola Gren som är va-chef i Karlskrona kommun.

Utöver de 24,5 miljonerna tillkommer en saneringskostnad på 4 miljoner för två sponter till saneringen – det visar mejlväxlingar mellan WSP, Brinova och miljöinspektörerna.

Sedan tidigare hade kommunen avsatt 15 miljoner till saneringen – plus de tre från va-avdelningen.

Det betyder att saneringskostnaden ökat med cirka tio miljoner kronor – där Brinova ska betala fem miljoner – enligt det nya tilläggsavtalet.

Fortfarande är inte slutnotan för saneringen spikad.