Satt på akuten med hjärtinfarkt i tre timmar – avled

Blekinge Artikeln publicerades

Den 82-åriga kvinnan kom in i ambulans till akutmottagningen med en pågående hjärtinfarkt.

Först tre timmar senare undersöktes hon med EKG – några dagar senare avled kvinnan i sviterna av hjärtinfarkten.

Den äldre kvinnan kom in till akuten vid Blekingesjukhuset i Karlskrona med både kräkningar, illamående och ansträngd andning och bröstsmärtor.

Tjänstgörande sjuksköterska bedömde att kvinnan skulle undersökas inom 15 minuter – men först en timme senare gjordes detta, av en vikarierande, icke legitimerad underläkare.

Något som strider mot reglerna, enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg – som nu riktar kritik mot sjukhuset.

Efter tre timmar hade man gjort EKG-mätningar, och uppmärksammade att dessa var avvikande. Först efter fem timmar hamnade kvinnan på hjärtintensiven där hon opererades.

Den 82-åriga kvinnan avled ett par dagar senare på sjukhuset.

Händelsen har nu anmälts av de anhöriga till kvinnan:

”Väl på akuten trodde vi att hon var i hamn, i trygghet, men tvärtom gav hon sig in rakt i en mardröm”[....] ”Vid ankomsten blev hon sämre, fick tilltagande andningssvårigheter, tryck över bröstet och dödsångest. Ändå lades hon på ett vanligt undersökningsrum, dock utan att bli undersökt av läkare, utan övervakning eller besked om väntetid”, skriver de anhöriga i en anmälan.

IVO skriver i sitt beslut:

”IVO bedömer att vården på akutmottagningen inte har uppfyllt de lagstadgade kraven på en god vård. IVO bedömer att vårdgivare har brustit i sitt ansvar att tydligt tillgodose att icke legitimerade läkare med vikariatsförordnande inte arbetar självständigt på akutmottagningen”.