Skyddsbarriär ska hindra föroreningar vid bygge

Karlskrona Artikeln publicerades
Det här skyddet ska förhindra att vattnet i Borgmästarfjärden grumlas och att föroreningar läcker ut.
Foto:Mattias Mattisson
Det här skyddet ska förhindra att vattnet i Borgmästarfjärden grumlas och att föroreningar läcker ut.

En tillfällig bassäng i Borgmästarfjärden har väckt såväl frågor som spekulationer hos allmänheten.

Att vatten innehållande metylkvicksilver skulle släppas ut direkt i havet tillbakavisas nu av kommunens miljöhandläggare Åsa Olofsson.

– För att förhindra att vattnet grumlas och att eventuella föroreningar läcker ut har man satt upp en så kallad siltgardin som skydd, säger Åsa Olofsson.

Just nu grävs det i marken på Björkholmsplan för sanering i samband med bygget av Karlskronas nya idrottshall. Det tränger då in grundvatten och sjövatten som måste pumpas bort.

– Det finns ett reningsverk men det har begränsad kapacitet och räcker inte riktigt till, så då får överflödigt schaktvatten filtreras genom marken till särskilda pumpgropar innan det skickas ut i dagvattensystemet, säger Åsa Olofsson.

På sociala medier har det spekulerats i att det vatten som släpps ut i Borgmästarfjärden skulle innehålla metylkvicksilver.

– Det finns inget sådant i marken som saneras. De föroreningar som finns är metaller som zink och bly, samt väldigt låga halter av cyanid, säger Åsa Olofsson.

Kontroller av föroreningar i vattnet görs varannan dag och två gånger om dagen kontrolleras grumligheten i vattnet utanför siltgardinen.

– Det är väldigt noggranna kontroller. Det finns en tydlig plan för sanering och Brinova och deras entreprenörer följer denna. Värdena av metaller och cyanid är lika låga som om vattnet hade körts genom reningsverket, säger Åsa Olofsson.

Skyddsbarriären kommer att finnas på plats i alla fall drygt två veckor till. Till dess beräknas arbetet i närheten av kajkanten vara klart, men det kan också förlängas vid behov.

Vissa föroreningar av sjöbottnen kan ändå förekomma innanför siltgardinen.

– Det har tagits prover innan skyddet kom på plats och ytterligare prover ska tas efteråt. Sedan får man ta ställning till om den delen av bottnen också behöver saneras. Förhoppningsvis finns inga sådana behov, men det är alltid svårt att säga i sådana här fall, säger Åsa Olofsson.