Stor brandrisk i Blekinge – ”Kan leda till böter”

Karlskrona Artikeln publicerades

Länsstyrelsen har under dagen beslutat om eldningsförbud i Blekinge.

Det grundar sig på att brandrisken är stor i skog och mark.

I dag har Länsstyrelsen tillsammans med Räddningstjänsten i Blekinge fattat beslut om eldningsförbud i hela Blekinge med anledning av att brandrisken är stor i skog och mark.

”Eldningsförbud är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark. Tänk på att göra upp eld under eldningsförbud kan leda till böter.”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Eldningsförbudet gäller fram till att annat beslut fattas.

”När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser, som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Såkallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.”, skriver länsstyrelsen.