Stora politiska förändringar väntar

Karlskrona Artikeln publicerades
Enligt ett nytt förslag ska Regionfullmäktige bestå av 57 ledamöter – vilket är en ökning med tio politiker.
Foto:Maths Olsson
Enligt ett nytt förslag ska Regionfullmäktige bestå av 57 ledamöter – vilket är en ökning med tio politiker.

Landstinget Blekinge och Region Blekinge blir ett gift par 2019.

I dag ska politikerna fatta beslut hur den nya organisationen ska se ut.

Den 1 januari 2019 kommer Landstinget Blekinge och Region Blekinge gå ihop till en gemensam organisation. Det betyder att frågor inom landstinget och frågor kring länets utveckling kommer beslutas i samma instans som kommer heta Regionfullmäktige.

Under dagens sammanträde i landstingsfullmäktige ska den nya politiska organisationen beslutas.

Enligt förslaget som ligger ska Regionfullmäktige bestå av 57 ledamöter – vilket är en ökning med tio politiker.

Från och med den 1 januari 2019 kommer fyra nämnder inom landstinget att upphöra. Istället kommer tio nya nämnder att införas med frågor som rör landstinget och region Blekinge.

Syftet med sammanslagningen är att stället för att ha två parallella organisationer med uppgifter som överlappar och påverkar varandra, ska de samlas i en organisation, med en politisk ledning och en tjänstemannaledning.

Hur tjänstemannaorganisationen ska se ut kommer utredas under 2018.

Fakta

Ny politisk organisation

Detta upphör:

Nämnden för Blekingesjukhuset, nämnden för folkhögskolan, nämnden för psykiatri och habiliteringen samt nämnden för primärvård och folktandvård.

Detta inrättas:

Personalutskott, serviceutskott, folkhälsoutskott, regionalt samverkansråd, hälso- och sjukvårdsnämnd, närsjukvårdsberedning, slutenvårdsberedning, tandvårdsnämnd, regionalutvecklingsnämnd, kultur och bildningsnämnd samt trafiknämnd. Samt fler revisorer.

Visa mer...